Information från styrelsen, november. 2021-11-11

Hej igen. Varma och kalla dagar avlöser varandra när vi närmar oss vintern. Det är ett perfekt recept för halka, så tveka inte att sanda och grusa plattraderna, och gå försiktigt! Råkade själv ut för en oväntad akrobatisk övning i veckan så blev påmind att man inte kan vara nog försiktig de här dagarna.

Johanssons Rör jobbar på tillsvidare, och preliminärt är arbetena färdiga i början av december. Mer info i rubriker nedan.

Luftkvalitén i samlingslokalen och bastun har varit i det sämre laget, så arbeten med att åtgärda det pågår. Likaså är kylrummets kylaggregat åtgärdat, då det förde en herrans massa oväsen. Takstolen i hus 101-119 är reparerad.

Vi har hört att en del har problem med att öppna soprummen. Kontakta vicevärden, Curth per telefon, på vicevärdstimmen, eller klicka på "Kontakta Krukan" för att kvittera ut de nyare taggarna som är vita. De äldre, svartfärgade taggarna klarar inte alltid att uppdateras för att öppna soprummen.

Vissa har kanske märkt att det hänger en områdeskarta på varje anslagstavla nu, för att enklare vägleda vilsna, inklusive räddningstjänsten. På den områdeskartan finns en hjärtstartare utritad vid vicevärdskontoret. Den installeras snart.

Nästa år planerar vi för en del jobb. De gemensamma utrymmena behöver fräschas upp, däribland cykelförråden. Planen är att göra en rensning av cykelrummen vid vårkanten, så cyklar som har boende medlemar får plats, och det blir enklare att renovera lokalerna. Vi har även påbörjat flytt av vaktmästarens rastrum, så det rummet kan göras om till en gäststuga, eller gästlägenhet. Vi har också tagit in en offert från Swoosh at spola rent alla avlopp, och samtidigt inventera skicket på fastighetens avlopp. Samhall ska göra mer löpande underhåll av grönytorna, samt att vi satt av lite pengar till att göra större åtgärder.

Angående utemiljön i föreningen så har vi öppnat en e-postadress: krukan.ute@gmail.com om ni har önskemål eller förslag för framtida planteringar, eller sådant som behöver några gröna tummar, så kan ni diskutera och förfina dem med Roger Gunnarsson, som har koll i den inkorgen. Tanken är att lyfta fram förslag som lätt kan verkställas kommande gröna säsong. Finns andra, icke gröna saker som behöver lagas eller förbättras, klicka på "Kontakta Krukan".

Till sist så höll vi även budgetmöte i tisdags, där vi beslutade om avgiften. Föreningen har en stabil ekonomi likt tidigare år, och behov av lån för underhållet finns inte. Årsavgiften höjs 2%, parkering 10kr till 235, och garage 25kr till 450kr. Vi ser en liten risk till högre utgifter kommande år, och har flera stora underhåll på underhållsplanen som behöver göras inom 10 år, såsom takbyte och stambyte, inklusive investeringar i solceller och möjligtvis laddstolpar eller laddstationer. En personlig tanke är att en enkät kan vara på sin plats för de sistnämnda investeringarna.

Vänliga Hälsningar, Rickard Drugge
 

Uppdaterad info om energibesparande arbeten. (uppdaterad 2021-11-17)

Det är mycket information här på sidan, och från HSB, som hjälper oss med detta arbete. Snart är vi i mål, så tack för det goda lagarbetet så här långt! Här kommer mer att läsa, inklusive uppdaterade rubriker nedan.

Kommande veckor (v46-47) är det aktuellt med arbeten i några få förråd där Johanssons inte fått komma åt. Då är det viktigt att ha lånat ett hänglås från vicevärdskontoret, samt ha hängt sin nyckel i tuben, så Johanssons Rör kan göra sina arbeten, och föreningen slipper extra utgifter. Om de inte kan göra sina jobb på grund av oss, kunden, debiterar de naturligtvis mer för att vi hindrar deras arbete.

Vecka 46 börjar luftningen och injusteringen av hela föreningens värmesystem, det arbetet uppskattas ta 2 veckor. Johanssons Rör behöver då tillgång till alla utrymmen där det finns ventiler och radiatorer/element. D.v.s. de gör korta besök i våra förråd, hemma hos oss, och i de allmänna utrymmena.
Vad behöver vi göra? Se till att det är lätt att komma åt kortändarna på våra radiatorer, kulvertgropar, och ventiler. Alla har ett ansvar att se till att detta blir gjort i sina egna lägenheter och förråd. Dessa arbeten uppskattas vara färdiga V48, och då bör hela systemet vara injusterat så alla hus i föreningen håller samma temperatur.

Slutbesiktning av denna entreprenad kommer hållas i början av december. Vi kommer att meddela när alla arbeten är färdiga, samt informera om utfallet av hela entreprenaden.

Vänliga Hälsningar, Rickard Drugge
 

Bra att tänka på vid energibesparande åtgärder (uppdaterad 2021-11-17)

 • Inlägget längre ner på sidan uppdateras eftersom vi får mer information om de energibesparande återgärderna.
 • Hämta hänglås från vicevärdskontoret och häng upp vid ert förråd. Det är väldigt aktuellt dessa veckor. v43-v45
 • Datum meddelas i er fysiska brevlåda, samt på hemsidan. Förbered med att tappa upp mycket vatten i förväg.
 • Tubnyckeln måste sitta i dörren, alltid. Lånade hänglås på förrådsdörren.
 • Husdjur måste stängas in under tiden Johanssons rör arbetar med byte av kulvertventiler, eftersom de måste ha ytterdörren på glänt under arbetets gång. Gäller endast där de kommer arbeta. Berörda meddelas separat.
 • Tvättstugan går inte att använda under totalavstängningar, samt lokal avstängning av huset med tvättstuga.
 • Alla vattenkranar i bostäderna bör stängas innan ni åker hemifrån för att inte få vattenskador när vattnet slås på igen.
 • Om ni missat att tappa upp vatten vid avstängning av endast er huskropp: De stora husen har alla en toalett i källaren där det går att hämta vatten. Kv 57-87 förrådskorridor, Kv 121-151 föreningslokal, Kv 239-269 förrådskorridor. Trädgårdsutkastare baksidan av garagelängan närmast Kv 269, nyckel för utkastare finns. Länk till områdeskarta
 • Om Johanssons Rör meddelat att de behöver arbeta hemma hos er. Meddela dem om det finns ett hemlarm.
 • Om någon behöver hjälp att flytta saker i sitt förråd p.g.a. rörelsehinder eller likande, fråga gärna en granne, eller skriv i Facebookgruppen om frivilliga muskler :)

Uppdaterad 2021-11-01
Information om energibesparande åtgärder

Allmänt - Arbeten i förråden pågår, med injustering näst på tur. Framöver blir det korta besök för att justera alla radiatorer och montera termostater. Håll koll i er fysiska brevlåda för detaljerad information.

Förråd - Johanssons behöver komma in i alla förråd med ventiler och element. För att göra det möjligt, och smidigt för alla, så ber vi alla boende att kolla sina förråd. Om ni hittar element, och eller ventiler så kontakta Vicevärd Curth vid vicevärdsexpeditionen på tisdagar 18-19, eller ring 070-823 42 66. Kodlås finns att låna ut från Vicevärdsexpeditionen. Alla kan då byta ut sina vanliga lås med kodlås tills arbetena är utförda. Om låsen inte byts ut på detta sätt så måste medlemmen ta kontakt med Albin 010–3032103, byggledaren, för att komma överens om tillträde till förrådet.

Brf Krukan har tillsammans med HSB Norr upphandlat Johanssons Rör att genomföra energibesparande åtgärder vilket bl a innebär att alla radiatorventiler i samtliga lägenheter kommer att bytas ut. Åtgärderna pågår från 2021-08-23.


VIKTIGT: Se till att följa instruktionerna i informationsbreven samt hänga nyckel i låstuben för att hjälpa till i detta arbete för föreningens välmående och ekonomi.

Vänliga hälsningar, Rickard Drugge
 

Information från styrelsen, september. 2021-09-16

Hej alla! Lite allmän info från senaste styrelsemötet med mera.
 • Arbete med att göra hemsidan mer lättläst och tydlig pågår. Idag upptäckte jag att fliken "kontakt" inte fick plats på menyn i några dagar. Nu är den återställd.
 • HSB och Johanssons Rör uppdaterar hela tiden föreningen med de arbeten som ligger närmast i tid, samt tidplan. Håll koll på anslagstavlorna, hemsidan, och er brevlåda.
 • Arbetsgruppen för utemiljö är fortsatt aktuell. Roger Gunnarsson, Kv 85 är sammankallande. Alla är välkomna med förslag som Roger och arbetsgruppen kommer att diskutera och framföra som konkreta förslag till styrelsen. Om ni är intresserade av att vara delaktiga, skicka gärna ett brev via hemsidan eller ta kontakt med Roger direkt.
 • En trasig takstol på hus 101-119 skall åtgärdas. De som berörs kommer bli kontaktade.
 • Curth, Vicevärden har flaggat för att föreningen har få lediga parkeringar, idag 1 (uppdaterad 2021-10-12). Har ni en parkering som ni inte använder, gå förbi vicevärdsexpeditionen på tisdagar 18:00-19:00 eller klicka på KONTAKT för att skicka ett brev. Läs mer om reglerna för parkering i föreningen. Om det finns ett litet antal lediga parkeringar, så har alla medlemmar möjlighet att åtminstone kunna hyra en parkering med motorvärmarstolpe under de kalla månaderna.
 • Anslagstavlorna på området skall uppdateras med aktuell information.
Vänliga Hälsningar, Rickard Drugge
 

Information från styrelsen: Protokoll årsstämma 2021-06-16 och sommarstängt kontor

2021-06-23

Hej
Här kommer protokoll med bilagor från årets föreningsstämma2021-06-16 avseende verksamhetsår 2020.
Protokollet finns även i fliken Brf/Stadgar, där ni även hittar årsredovisningen.
Vicevärdskontoret kommer INTE att vara bemannat på tisdagar, 18-19 mellan 6/7 och 3/8 d v s åter bemannat tisdag 10 augusti 18 - 19.
Anslag kommer att sättas upp på dörren till kontoret.
 

2021-06-23

information från styrelsen samt Brev från ordföranden

2021-06-08

Hej
Först vill jag inleda med att klargöra en punkt i årsredovisningen sid 3 gällande trädgårdsgrupp: Diana Westbrand har av personliga skäl valt att lämna gruppen, och har ni medlemmar frågor om vår yttre miljö ska dessa inte belastas Diana. Om frågor, idéer m m  använd krukans mailadress så tar styrelsen/vicevärd hand om ärendet.
Information från styrelsemöte 2021-06-08:
Vi har haft det sista styrelsemötet innan årsstämman och vi kan informera om att styrelsen beslutat att inleda samarbete med Johanssons rör gällande energibesparande åtgärder vilket bl a innebär att alla radiatorventiler i samtliga lägenheter kommer att bytas ut.

Brev från ordföranden:
Hoppas alla har tagit del av stämmohandlingarna och jag hoppas verkligen att ni medlemmar gör er röst hörda via poströstningsformuläret. Som ni kanske sett på valberedningens förslag kommer undertecknad att ställa sin plats till förfogande som ordförande/styrelseledamot. Med anledning av det vill jag tacka Krukans medlemmar för det förtroende ni givit mig under årens lopp och samtidigt vill jag önska den blivande ordföranden och styrelse lycka till med de utmaningar som föreningen har framför sig.

Med det sagt vill jag på mina- och styrelsens vägnar önska alla en bra sommar och semester som rådande omständigheter tillåter.
//Peter Nordström


 

2021-05-31

Kallelse Föreningsstämma

Hej Information och Kallesle till Krukans föreningsstämma 2021. Se bifogade filer OBSERVERA att årets stämma kommer att hållas utan fysiskt deltagande i form av poströstning.  

2021-05-10

Information från styrelsen

Information riktad till mäklare: Krav att ange mailadress och mobilnummer i överlåtelsehandlingarna. I samband med överlåtelser av bostadsrätter ställs köparen automatiskt i kö för parkeringsplats/garage. Hyresavtalen är numera digitala och ska signeras digitalt om det är möjligt. Dessutom sker även annan information mestadels via mail eller SMS i stället för pappersutskick.

Uppmaning till medlemmar/bostadsrättshavare att uppdatera sina uppgifter på HSB.norr/mina sidor. Inte minst i dessa tider är det viktigt att kontaktuppgifter, såsom mobilnummer och mailadresser är aktuella. 

Störningar i samlingslokal och bastu: Återigen har det skett störande beteenden i våra gemensamma utrymmen. Tanken med bokningssystem och slopad depositionsavgift var att alla bör förstå och agera efter sunt förnuft och regelverk och därmed ta ansvar för sina handlingar. Fungerar inte det och störningarna fortsätter så måste vi fundera på åtgärder. Vanligt förekommande är att lokalerna nyttjas av ungdomar och bokning sker på föräldrarnas bokningsbricka. OBS att det är den som står på bokningen som är ansvarig. 
Observera även att restriktionerna från FHM skall följas med max åtta (8) personer i ett sällskap. I sista störningen var det betydligt fler än så samlade.


Städningen är det också klagomål på, där måste vi också bli bättre på att ta vårt ansvar.

INSTÄLLD VÅRSTÄDNING: Styrelsen tog på aprilmötet beslut om att i rådande läge inte ha någon gemensam vårstädning. Föreningen kommer på annat sätt se till att vi har fina gröna ytor.

Årsstämma 2021
I och med gällande restriktioner kommer vi att ha en papperstämma med poströstning.
Mer praktisk information kommer senare. 
 


 

2021-03-25

Information från styrelsen

Hej alla medlemmar i Brf Krukan
Jordfelsbrytare kommer nu att installeras i samtliga lägenheter, utan undantag. Därmed verkställer föreningen ett stämmobeslut från 2020.
Arbeter beräknas pågå mellan v13 och v18 och är uppdelat på tre områden, se bifogad information och områdeskarta. respektive område får även "lapp i lådan" närmare start.
Partneravtal med HSB: Föreningen har ingått ett partneravtal med HSB gällande kommande arbeten baserat på den energibesiktning som genomfördes i vinter. Avtalet innebär att HSB genomför upphandlingar samt tar över ansvar för arbetsmiljöavtal e t c. Bl a vet vi om att det förekommer kalla radiatorer i många lägenheter. Byte av samtliga radiatorventiler ligger högt upp på listan och kommer att genomföras. Därför är önskemålet att bostadsrättshavare ger sig till tåls, och inte ber vaktmästare ringa elfirmor som ofta bara byter termostat och luftar radiatorn. Föreningen faktureras runt 2500:- per radiator så bättre att genomföra det ortdentligt en gång för alla, till en lägre kostnad för föreningen och er medlemmar.
Sopsortering: Mången diskussion i FB-gruppen om felsortering, anslagen på väggarna talar ganska klart om var olika saker ska sorteras med både ett JA och Nej. Är man ändå osäker kanske det är bättre att lägga det åt sidan och sen via app eller dator kolla var det ska sorteras och sedan slänga det på rätt ställe. Vakin har en bra sorteringsguide. T ex sökord: "Sopsortering Vakin" då hittar man denna sida: https://vakin.se/tjansterochabonnemang/lamnaavfall/sorteringsguide.4.d4004bb16206d993fcdbe5.html#/
Det blir ändå inte alltid rätt vilket man får acceptera, men styrelsen vädjar till alla att göra sitt bästa för att minka detta problem.
 

2021-02-04

MOTION TILL ÅRSSTÄMMAN ANSLAG

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-02-28.
Anslag kommer även att sättas upp på anslagstavlor.
//Styrelsen/Peter Nordström
 

2021-01-31

Information snöröjning

Takskottning radhus V5, 1 - 5 februari: De lägre taken på baksida av radhusen samt de lägre taken på entresidan (vid behov) kommer att skottas av under veckan. OBS!! Ni som har inbyggda uterum måste själva skotta av dessa, för det ändamålet har föreningen inköpt två stycken takrakor som kan utlånas, kontakta Curth. 
Balkong: Dessa måste skottas av innan det börjar töa, tänk på era grannar som bor under. Droppande vatten som kanske fryser till kan orsaka olyckor. 
Även Istappar och hängande snö från de övre taken kommer att tas bort under veckan.
Önskas mer information kontakta Vicevärd Curth Brännström 070-823 42 66 
MVH
Peter Nordström


 

2021-01-21 Information från Ordföranden

Hej på er i snöyran
När vi nätt och jämt hämtat oss från den första snösmockan så kommer det en till. Självklart skapar det problem för oss alla gällande framkomlighet. Hela området kan ju inte snöröjas på en gång. Första prio är att komma in på parkeringar med fordon, steg 2 gårdarna och steg 3 o 4 är "finliret" och bortforsling av snö. Det innebär att parkeringsrutor tas först i steg 3, innan dess är det på innehavarnas ansvar att snöröja kring sin parkeringsplats eller framför garageport.

Såg ett inlägg i facebooksgruppen om tillåtelse för boende att stå på besöksparkering om man inte kan nyttja sin parkering p g a mycket snö. Regelverket är ändrat så att även boende kan ställa upp sitt fordon på besöksparkering om betalar avgift till parkster. Det kan anses snålt, men beakta att den erlagda avgiften kommer föreningen till godo, vilket är samma sak som att avgiften går tillbaka till medlemmarna. Regelverket under boendeinfo är uppdaterad nu, däremot står det fortfarande fel i den bifogade filen. OBS!! det uppdaterade regelverket göller helår och inte bara i dessa extrema fall

Energibesiktningen som det informerades om i förra informationen är nu genomförd och det konstateras att det finns en hel del att åtgärda gällande injusteringar, termostater, tak och fasader, som grädde på moset har vi dessutom ett läckage i en varmvattenledning i kulvert under mark.
Hur vi går vidare med detta arbete kommer att bestämmas lite längre fram tillsammans med samarbetspartner HSB och Mittel. 

Slutord: Blev varm i Hjärtat över den hjälpsamhet Ni medlemmar visade varandra vid den förra snösmockan, hoppas vi även kan hjälpa behövande denna snösväng.
MVH
Peter Nordström
Ordförande 


 

2020-12-14

Information från styrelsen

Hej, lite kort o gott:

GVAB: Håller på med underhållsarbete, enligt tidigare information. Naturligtvis är det orostider med osäkerhet om smittspridning m m.
Underhållsarbetet ska hur som helst genomföras och därmed måste föreningen kunna komma in i era lägenheter. Jag vill påminna om att boende inte har rätt att neka föreningen tillträde till er lägenhet. Detta gäller inte bara nu utan vid allt underhåll som ligger på föreningens ansvar. 

Energibesiktning:
Kommer att genomföras nu på torsdag 17 december.
Även i detta fall kommer vi att behöva gå in i ett par lägenheter (max fem st slumpvis utvalda).
Läs mer nedan i informationen från 2020-07-05 om energiförbrukning. 

Julhälsning från styrelsen i brevlåda:
Kommer denna vecka med den vanliga texten om praktiska detaljer, men nu vill styrelsen
betona lite mjuka värderingar i dessa pandemitider.

med vänlig hälsning
Peter Nordström
ordförande 


 

2020-12-04

Information från styrelsen

HEJ
Lite snabb information från styrelsen:
Gemensamma lokaler städning
Ordföranden har haft ett möte (idag 4/12) med Samhall gällande städning våra gemensamma ytor/lokaler.
Enligt avtalet med Samhall ska våra gemensamma toaletter städas 1 ggr/vecka och gemansamma lokaler
Samlingslokal, tvättstuga, bastu, gym ska städas 1 ggr/månad.
Nu kommer frekvensen att utökas till 2 ggr/vecka samt 2 ggr/månad.
Men!!! Fortfarande åligger det ett stort ansvar att boende som nyttjat lokalerna ska städa efter användandet.
Ordföranden flaggade upp att städutrustning i bastun var under all kritik så nytt kommer dit.
Kostnadsökningen för ovanstående beräknas till ca en hundring i månaden och det finns det utrymme för
i dessa Coronatider. 

Ventilation:
Alla har fått lapp i lådan från GVAB vilket skapat funderingar i Krukans FB-grupp.
GVAB avser att byta ut en del i samtliga köksfläktar, denna del ska åtgärda det missljud som förekommit
vid stängning av spjäll. Detta fel har hittats i ett 40-tal fläktar men kommer att bytas ut i samtliga i förebyggande 
syfte. Detta är ett garantiarbete och skapar ingen extrakostnad för de boende.
Extrakostnad blir det för de lägenheter som av en eller annan anledning förhindrar tillträde till lägenhet. Vid förra arbetet som GVAB gjorde var det 
ca 14 lägenheter som förhindrade föreningen att genomföra servicen på ventilationssystemet. För de flesta saknades nyckel i tuben men en del
konstiga anledningar förekom också. M a o är det ca 14 lgh som "vill ha" dålig luftcirkulation i sina lägenheter!!!
Ska man vara hård, är det ett stadgebrott att förhindra föreningen att genomföra det underhåll som ligger på föreningens ansvar, och stadgebrott kan leda till uppsägning av lägenhet.
Inga ursäkter/anledningar kommer att accepteras och extradebitering kommer att belastas innehavare vid nekat tillträde.

Kontrollera även att ni har rätt nyckel i tuben, så var det inte på en del lägenheter.

Soprum:
Hoppas alla "kommit sams" med den nya tag-lösningen till våra kretsloppsrum.
Den största anledningen till att ni inte fick taggen att fungera var att den inte programerades klart, togs bort för tidigt m a o.
Glöm inte att ha ett litet avstånd mellan tag och läsare och tänk på att dörren alltid är i upplåst läge när man ska gå ut, dvs ni behöver
INTE vrida på låsveredet från insidan.


Med detta trevlig helg
Peter Nordström
Ordförande


 

2020-11-19

Information från Styrelsen

Hej Alla medlemmar
Först vill jag be om ursäkt att jag varit usel på att informera tidigare om vad som är på gång i föreningen.
Tag-lösningen till våra kretsloppsrum skulle jag ju naturligtvis skrivit om tidigare.
Anledningen till valet av denna lösning är att det blivit allt mer vanligare att boende flaggar upp att deras nyckel inte fungerar till dörrarna.
Orsaken till det kan vara nötta nycklar eller defekt låscylinder, varje renovering av en låscylinder kostar ca en tusenlapp. En annan anledning
är att vårt låssystem är gammalt och lagret på reservdelar börjar bli tömt.
I skrivandets stund verkar det dock vara problem med taglösning till övre soprummet (91 - 157), men det är felanmält och förhoppningsvis fixas i morgon (läs fredag).
Önskemål har även kommit om en extra tag, vilket vi kommer att ordna på begäran kostnadsfritt. Nya bokningstaggar är beställda och kommer till veckan.
Vi har dubbla lösningar för närvarande och tanken var att bara ha det under en övergångsperiod, men tänker lite nytt och vi kanske behåller både nyckel och tag så länge vi har nuvarande låssystem i övrigt.
Träningslokal
Ni som nyttjar den har kanske redan sett att det finns en närvaro/bokningslista på hatthyllan utanför dörren till gymlokalen.
Tanken med den är att skapa ett regelverk med hänsyn till pandemin, max två personer samtidigt i lokalen, vill man vara ensam så ska man kunna notera det på listan och det måste respekteras.T ex man skriver adressen på den timme man vill träna och lägga till ett "E" om man vill vara ensam i lokalen.
Hygien: ÄNNU mera viktigt att ni torkar av redskapen ordentligt efter användning för att minska risken för kontaktsmitta.
Listan på försök och jag tar gärna emot synpunkter om justeringar eller om den anses onödig.Övrig information från styrelsemöten oktober-november
Ekonomi: Den är stabil och bra, styrelsen har tagit beslut om att extraamortera bort ett lån på 1 MKR under 2021.
Budget för 2021 är godkänd
Avgifter 2021: 
Avgifterna kommer att justeras något under 2021:Avgift för lägenhet justeras med 1%
Garage/parkeringsplats höjs med 25:- till 425:- respektive 225:-
Anledningen till justering är att kompensera beräknade prishöjningarna under 2021.

Ändring av bokning av samlingslokal:
Ett förslag från en medlem föll styrelsen i smaken om att justera bokningsintervallet.
Nytt blir 08-12, 12-16, 16-20, 20-00 samt 00 - 08
I skrivandet stund inte riktigt klart när det blir justerat, men lämpligt kan vara efter trettonhelgen.
Sändare till soprum (portöppning)
Boende tycker det är besvärligt att ta ut skottkärror genom dörren, därför ska en sändare programeras
så man kan öppna porten och ta ut/in skottkärran den vägen. Försvinner sändaren kommer den inte att ersättas. 


Peter Nordström
Ordförande

 

2020-07-05

Information från Styrelsen

Hej alla medlemmar
Först och främst får vi hälsa våra nya medlemmar Elias Forsberg och Rut Larsson (Kv 35) välkomna till vår förening, tar för givet att närmaste grannarna tar väl hand om dom.
Övrig information:
Grovsopor: Beteendet att föreningen ska frakta bort era personliga ägodelar verkar vi inte få bukt med, uppskattningsvis har vi två fulla släp/månad, om ni vill ha det på detta sätt måste vi beakta det i styrelsen vid höstens budget,- o avgiftsdiskussion i höst. Som alltid när ett fåtal agerar felaktigt drabbas vi alla kollektivt.

Farthinder: De kom dit av anledningen av klagomål om för höga hastigheter längs uppfarten närmast Cementvägen. Tidigare år har vi valt fartgupp som begränsat hastigheten, dessa har dock en förmåga att försvinna eller rubbas ur läge så det hjälpte inte så mycket. Nu valde vi istället att sätta ut betonggrisar så man måste köra lite slalom i fartbegränsande syfte. Dock har det kommit in en del besk, och lite arg kritik om denna lösning, för man tror att olycks- o risk för skador på fordon föreligger. Men, man ska naturligtvis i en styrelse lyssna på medlemmarnas synpunkter så vi kommer att göra om detta med fartgupp istället, behållning av en eller två betonghinder längs skogskanten kan inte uteslutas. Vår vicevärd Curth Brännström som fick uppdraget har troligen fått en hel del oförtjänt arg kritik av boende. jag vill betona att undertecknad inte kunde se något fel på denna lösning då avstånden ska vara uppmätta så att även tyngre fordon kan passera. Ordföranden har stor tilltro till Curths bedömning eftersom han har erfarenhet av att framföra större fordon. Synpunkter från renhållningen Vakin, Ragnsells har heller inte inkommit, åtminstone inte till styrelsen.


På gång:
Yttre miljö: Styrelsen genomförde en yttre besiktning 2020-05-26, där ett flertal punkter noterades, m a o är styrelsen väl medveten om att det finns mycket att göra på t ex våra gräsytor, vilka tog mycket stryk i vinter. För att koppla den expertis som finns inom föreningen har en grupp bildats, där styrelseledamot Roger Gunnarsson ingår. Har ni tankar och idéer maila gärna dessa till Krukans mailadress. Uppstart av arbetet (med besiktningsprotokollet som underlag) kommer att starta i höst.

Energiförbrukning: 2020-06-09 deltog undertecknad, vice ordföranden Dan Ringemo samt Vicevärd Curth Brännstöm i ett möte med HSB om en energigenomgång i föreningen. Syfte är att se vilka besparingsmöjligheter det finns samt lägga en grund för senare projekt gällande vår energiförbrukning. 
I denna genomgång kommer alla våra kranar och ventiler ingå (OBS! de kranar och ventiler som finns i gemensamma utrymmen, t ex i källargångar och i förråd, men även i förrådsutrymmen i radhus). Det har konstaterats att p g a åldersförändringar behöver många bytas ut. Detta innebär att föreningen behöver få tillgång till lägenheter och förråd när det blir så dags. Observera då att det är stadgebrott att neka tillträde till lägenhet när det gäller det underhåll som ligger inom föreningens ansvar. Överenskommelse om tidpunkt kan träffas om boende vill vara delaktig. Vi hade vissa problem med den saken när vi bytte ventillation och besiktade radiatorerna.

Nog så
Det är vad jag kommer på just nu, annars är det som vanligt broms i aktivitet under semestermånaderna, för att sen trampa på gasen igen i höst.
Ordföranden ska även jobba på att vara mer aktiv på hemsidan, och informera i ett så tidigt skede som möjligt i olika projekt.
Jag tänker lite så här (personligen): I en förening med ca 230 medlemmar är det mycket troligt att det finns proffessionell kompetens inom de flesta områden. Ofta kommer synpunkter från dessa efter att projekt startats och då kan det i vissa fall vara för sent, eller åtminstone svårt att ta till vara synpunkterna, som ofta är väldigt bra. Tänk om vi kan få in synpunkter i ett tidigt skede, eller kanske adjungera in medlem i gällande projekt????

Med detta vill Styrelsen önska alla en glad och trevlig sommar oasett om man "Hemestrar" eller Semestrar :) Ta väl hand om er och följ,och ha respekt för folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Peter Nordström  
Ordförande 

2020-03-18

Information från styrelsen

Hej
En Pandemi har drabbat vår värld och vår förening har ett ansvar att följa råden och informationen från folkhälsomyndigheten. Tar för givet att alla redan tagit del av information för att hålla sig själva friska samt för att minska smittspridning. Men några råd kan ändå ges:
Allmänna lokaler: Städa extra noga efter er och om det saknas medel eller redskap av någon anledning hoppas vi att ni kan bidra med ert privata rengöringsmedel m m.
Bastun kanske ska undvikas helt eftersom bakterien kan vara ganska "seglivad" och kan överleva i varma och fuktiga miljöer under längre tid. Vi kommer dock inte att begränsa tillgången på våra gemensamma utrymmen.
Självklart ska man undvika nära kontakt med andra om man har symtom likt snuva, hosta m m 
Fler råd finns på denna länk: https://www.krisinformation.se/corona


Information från senaste styrelsemötet 2020-03-10

Besiktning av inre gemensamma lokaler kommer att ske 24 mars

Fasadrenoveringen: Beslut togs att den ska göras om eftersom fel färgval gjorts, detta är ett "backjobb och kommer inte att åsamka föreningen några extrakostnader.

Com Hem: Com Hem kommer att upphöra med analoga sändningar och endast sända digitalt detta var tänkt skulle ske i slutet av maj men är nu framskjutet till efter sommaren p g a Corona, (enligt ny information på Com Hems webbplats (efter mötet). Detta innebär att ni som ser analogt idag måste uppdatera er TV med modell nyare än 2008 eller skaffa Box från Com Hem. Ni som redan tittar digitalt idag behöver inte göra någonting alls. Läs mer på https://www.comhem.se/tv/digitalisering?utm_source=adobe_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=ch_tv_act_edr_f%C3%A4

Tack
Styrelsen


 

2020-02-16

Information från styrelsen

Hej
Motioner till årsstämman: Medlem har gjort mig uppmärksam att vi inte anslagit om motionstiden, detta kommer att sättas upp på anslagstavlorna idag (Söndag)
OBS! Förlängd motionstid till 2020-03-08.
Batterityp till handsändare: Nu har det i det närmaste gått ett år sedan portbytet och det börjar kanske bli dags för batteribyte. Knappbatteri modell 2032 och användarna ombesörjer bytet själv. Tips: Observera bara vilken sida som ska vara uppåt när ni tar ut det gamla.
Halka: Stört omöjlig halkbekämpning i år så ta det försiktigt, använd brodd. 
//Styrelsen
 

2020-02-03

Information från Styrelsen

Hej
Visst är det dags för lite ny information från styrelsen på vår hemsida? Ett tag sedan vi uppdaterade informationen.
Till viss del beror det på att det händer inte så mycket dec - jan, det är mest fokus på att få in allt material till årsredovisningen.
Men lite information kan nog vara på sin plats:
Underhåll: Fasader -Under pågående fasadrenovering med plåtarbeten uppdagades att murningen var bristfällig just under takfoten, vilket
gör att fasadarbetet kan komma att utvidgas, Kommande besiktningar får vara vägledande för framtida beslut.
Yttertak: 2019 besiktigades samtliga yttertak, och det visade sig att samtliga var av god kvalitet med hänsyn taget till ålder.
Mestadels var det punkter av lättare karaktär som behöver fixas till. Om dessa punkter åtgärdas förlänger vi livslängden med ca fem år,
(enl besiktningsman), Detta underhållsarbete ska göras under 2020.
Ytterdörrar: Frågan kom upp i styrelsen om att föreningen skall ta på sig att rikta upp samt täta våra ytterdörrar. En del av oss har lite kalldrag
och det är ju naturligtvis inte optimalt. Föreningen kommer då att ta över delar av underhållsansvaret från innehavaren gällande tätningslister.
Beslut togs att sakkunnig först får kontrollera ett antal dörrar, detta får sedan vara vägledande för kommande beslut.
Parkering på innergårdar: Styrelseledamöter har sett en tendens till ökning av uppställning av fordon under längre tid på ej avsedd parkeringsplats .
Securitas kontrollerar även innergårdar så risk finns att ni får en lapp på rutan om ni står där för länge.
En vädjan från styrelsen är att respektera  föreningens regelverk gällande parkering. Vi kommer inom kort dela ut dessa regler, (i brevlåda),
dels som påminnelse, dels som information till våra nytillkomna medlemmar i föreningen. Regelverket finns även på hemsidan i fliken boendeinfo
MVH
Peter Nordström
Ordförande

PS: Synpunkter har framförts att det varit mycket gammal inaktuell information på vår hemsida, håller fullkomligt med om det, så nu är det rensat DS
:

 

2019-03-15 facebook-grupp för boendesamverkan

Nu finns det en facebook-grupp för vi som bor i BRF Krukan på Östra Ersboda. Klicka på bilden för att komma till gruppen.

Den här gruppen är till för oss som bor i föreningen. Tanken med gruppen är att grannar emellan kunna dela information, byta tjänster, tipsa, be om hjälp, ge bort saker eller vad vi nu kan tänkas behöva den till. Det är inte en kontaktväg till styrelsen för eventuella styrelseärenden och det finns ingen som har ett moderatoransvar för gruppen. Tänk på att hålla god ton och använda sunt förnuft.