2020-02-16

Information från styrelsen

Hej
Motioner till årsstämman: Medlem har gjort mig uppmärksam att vi inte anslagit om motionstiden, detta kommer att sättas upp på anslagstavlorna idag (Söndag)
OBS! Förlängd motionstid till 2020-03-08.
Batterityp till handsändare: Nu har det i det närmaste gått ett år sedan portbytet och det börjar kanske bli dags för batteribyte. Knappbatteri modell 2032 och användarna ombesörjer bytet själv. Tips: Observera bara vilken sida som ska vara uppåt när ni tar ut det gamla.
Halka: Stört omöjlig halkbekämpning i år så ta det försiktigt, använd brodd. 
//Styrelsen
 

2020-02-03

Information från Styrelsen

Hej
Visst är det dags för lite ny information från styrelsen på vår hemsida? Ett tag sedan vi uppdaterade informationen.
Till viss del beror det på att det händer inte så mycket dec - jan, det är mest fokus på att få in allt material till årsredovisningen.
Men lite information kan nog vara på sin plats:
Underhåll: Fasader -Under pågående fasadrenovering med plåtarbeten uppdagades att murningen var bristfällig just under takfoten, vilket
gör att fasadarbetet kan komma att utvidgas, Kommande besiktningar får vara vägledande för framtida beslut.
Yttertak: 2019 besiktigades samtliga yttertak, och det visade sig att samtliga var av god kvalitet med hänsyn taget till ålder.
Mestadels var det punkter av lättare karaktär som behöver fixas till. Om dessa punkter åtgärdas förlänger vi livslängden med ca fem år,
(enl besiktningsman), Detta underhållsarbete ska göras under 2020.
Ytterdörrar: Frågan kom upp i styrelsen om att föreningen skall ta på sig att rikta upp samt täta våra ytterdörrar. En del av oss har lite kalldrag
och det är ju naturligtvis inte optimalt. Föreningen kommer då att ta över delar av underhållsansvaret från innehavaren gällande tätningslister.
Beslut togs att sakkunnig först får kontrollera ett antal dörrar, detta får sedan vara vägledande för kommande beslut.
Parkering på innergårdar: Styrelseledamöter har sett en tendens till ökning av uppställning av fordon under längre tid på ej avsedd parkeringsplats .
Securitas kontrollerar även innergårdar så risk finns att ni får en lapp på rutan om ni står där för länge.
En vädjan från styrelsen är att respektera  föreningens regelverk gällande parkering. Vi kommer inom kort dela ut dessa regler, (i brevlåda),
dels som påminnelse, dels som information till våra nytillkomna medlemmar i föreningen. Regelverket finns även på hemsidan i fliken boendeinfo
MVH
Peter Nordström
Ordförande

PS: Synpunkter har framförts att det varit mycket gammal inaktuell information på vår hemsida, håller fullkomligt med om det, så nu är det rensat DS
:

 

2019-03-15 facebook-grupp för boendesamverkan

Nu finns det en facebook-grupp för vi som bor i BRF Krukan på Östra Ersboda. Klicka på bilden för att komma till gruppen.

Den här gruppen är till för oss som bor i föreningen. Tanken med gruppen är att grannar emellan kunna dela information, byta tjänster, tipsa, be om hjälp, ge bort saker eller vad vi nu kan tänkas behöva den till. Det är inte en kontaktväg till styrelsen för eventuella styrelseärenden och det finns ingen som har ett moderatoransvar för gruppen. Tänk på att hålla god ton och använda sunt förnuft.