2020-09-09

felrättning avslutad gällande bokning via hemsida och app

Nu ska det fungera att boka Tvättstuga, Bastu, och samlingslokal via app eller hemsida.
MVH
Peter N

2020-09-08

Ploblem med bokning via hemsida och app
i avvaktan på att felet åtgärdats måste bokning ske direkt på bokningstavlan.
Styrelsen ber om ursäkt för det extra merarbete detta medför.
Oklar sluttid
//Peter

2020-07-05

Information från Styrelsen

Hej alla medlemmar
Först och främst får vi hälsa våra nya medlemmar Elias Forsberg och Rut Larsson (Kv 35) välkomna till vår förening, tar för givet att närmaste grannarna tar väl hand om dom.
Övrig information:
Grovsopor: Beteendet att föreningen ska frakta bort era personliga ägodelar verkar vi inte få bukt med, uppskattningsvis har vi två fulla släp/månad, om ni vill ha det på detta sätt måste vi beakta det i styrelsen vid höstens budget,- o avgiftsdiskussion i höst. Som alltid när ett fåtal agerar felaktigt drabbas vi alla kollektivt.

Farthinder: De kom dit av anledningen av klagomål om för höga hastigheter längs uppfarten närmast Cementvägen. Tidigare år har vi valt fartgupp som begränsat hastigheten, dessa har dock en förmåga att försvinna eller rubbas ur läge så det hjälpte inte så mycket. Nu valde vi istället att sätta ut betonggrisar så man måste köra lite slalom i fartbegränsande syfte. Dock har det kommit in en del besk, och lite arg kritik om denna lösning, för man tror att olycks- o risk för skador på fordon föreligger. Men, man ska naturligtvis i en styrelse lyssna på medlemmarnas synpunkter så vi kommer att göra om detta med fartgupp istället, behållning av en eller två betonghinder längs skogskanten kan inte uteslutas. Vår vicevärd Curth Brännström som fick uppdraget har troligen fått en hel del oförtjänt arg kritik av boende. jag vill betona att undertecknad inte kunde se något fel på denna lösning då avstånden ska vara uppmätta så att även tyngre fordon kan passera. Ordföranden har stor tilltro till Curths bedömning eftersom han har erfarenhet av att framföra större fordon. Synpunkter från renhållningen Vakin, Ragnsells har heller inte inkommit, åtminstone inte till styrelsen.


På gång:
Yttre miljö: Styrelsen genomförde en yttre besiktning 2020-05-26, där ett flertal punkter noterades, m a o är styrelsen väl medveten om att det finns mycket att göra på t ex våra gräsytor, vilka tog mycket stryk i vinter. För att koppla den expertis som finns inom föreningen har en grupp bildats, där styrelseledamot Roger Gunnarsson ingår. Har ni tankar och idéer maila gärna dessa till Krukans mailadress. Uppstart av arbetet (med besiktningsprotokollet som underlag) kommer att starta i höst.

Energiförbrukning: 2020-06-09 deltog undertecknad, vice ordföranden Dan Ringemo samt Vicevärd Curth Brännstöm i ett möte med HSB om en energigenomgång i föreningen. Syfte är att se vilka besparingsmöjligheter det finns samt lägga en grund för senare projekt gällande vår energiförbrukning. 
I denna genomgång kommer alla våra kranar och ventiler ingå (OBS! de kranar och ventiler som finns i gemensamma utrymmen, t ex i källargångar och i förråd, men även i förrådsutrymmen i radhus). Det har konstaterats att p g a åldersförändringar behöver många bytas ut. Detta innebär att föreningen behöver få tillgång till lägenheter och förråd när det blir så dags. Observera då att det är stadgebrott att neka tillträde till lägenhet när det gäller det underhåll som ligger inom föreningens ansvar. Överenskommelse om tidpunkt kan träffas om boende vill vara delaktig. Vi hade vissa problem med den saken när vi bytte ventillation och besiktade radiatorerna.

Nog så
Det är vad jag kommer på just nu, annars är det som vanligt broms i aktivitet under semestermånaderna, för att sen trampa på gasen igen i höst.
Ordföranden ska även jobba på att vara mer aktiv på hemsidan, och informera i ett så tidigt skede som möjligt i olika projekt.
Jag tänker lite så här (personligen): I en förening med ca 230 medlemmar är det mycket troligt att det finns proffessionell kompetens inom de flesta områden. Ofta kommer synpunkter från dessa efter att projekt startats och då kan det i vissa fall vara för sent, eller åtminstone svårt att ta till vara synpunkterna, som ofta är väldigt bra. Tänk om vi kan få in synpunkter i ett tidigt skede, eller kanske adjungera in medlem i gällande projekt????

Med detta vill Styrelsen önska alla en glad och trevlig sommar oasett om man "Hemestrar" eller Semestrar :) Ta väl hand om er och följ,och ha respekt för folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Peter Nordström  
Ordförande 

2020-03-18

Information från styrelsen

Hej
En Pandemi har drabbat vår värld och vår förening har ett ansvar att följa råden och informationen från folkhälsomyndigheten. Tar för givet att alla redan tagit del av information för att hålla sig själva friska samt för att minska smittspridning. Men några råd kan ändå ges:
Allmänna lokaler: Städa extra noga efter er och om det saknas medel eller redskap av någon anledning hoppas vi att ni kan bidra med ert privata rengöringsmedel m m.
Bastun kanske ska undvikas helt eftersom bakterien kan vara ganska "seglivad" och kan överleva i varma och fuktiga miljöer under längre tid. Vi kommer dock inte att begränsa tillgången på våra gemensamma utrymmen.
Självklart ska man undvika nära kontakt med andra om man har symtom likt snuva, hosta m m 
Fler råd finns på denna länk: https://www.krisinformation.se/corona


Information från senaste styrelsemötet 2020-03-10

Besiktning av inre gemensamma lokaler kommer att ske 24 mars

Fasadrenoveringen: Beslut togs att den ska göras om eftersom fel färgval gjorts, detta är ett "backjobb och kommer inte att åsamka föreningen några extrakostnader.

Com Hem: Com Hem kommer att upphöra med analoga sändningar och endast sända digitalt detta var tänkt skulle ske i slutet av maj men är nu framskjutet till efter sommaren p g a Corona, (enligt ny information på Com Hems webbplats (efter mötet). Detta innebär att ni som ser analogt idag måste uppdatera er TV med modell nyare än 2008 eller skaffa Box från Com Hem. Ni som redan tittar digitalt idag behöver inte göra någonting alls. Läs mer på https://www.comhem.se/tv/digitalisering?utm_source=adobe_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=ch_tv_act_edr_f%C3%A4

Tack
Styrelsen

 

2020-02-16

Information från styrelsen

Hej
Motioner till årsstämman: Medlem har gjort mig uppmärksam att vi inte anslagit om motionstiden, detta kommer att sättas upp på anslagstavlorna idag (Söndag)
OBS! Förlängd motionstid till 2020-03-08.
Batterityp till handsändare: Nu har det i det närmaste gått ett år sedan portbytet och det börjar kanske bli dags för batteribyte. Knappbatteri modell 2032 och användarna ombesörjer bytet själv. Tips: Observera bara vilken sida som ska vara uppåt när ni tar ut det gamla.
Halka: Stört omöjlig halkbekämpning i år så ta det försiktigt, använd brodd. 
//Styrelsen
 

2020-02-03

Information från Styrelsen

Hej
Visst är det dags för lite ny information från styrelsen på vår hemsida? Ett tag sedan vi uppdaterade informationen.
Till viss del beror det på att det händer inte så mycket dec - jan, det är mest fokus på att få in allt material till årsredovisningen.
Men lite information kan nog vara på sin plats:
Underhåll: Fasader -Under pågående fasadrenovering med plåtarbeten uppdagades att murningen var bristfällig just under takfoten, vilket
gör att fasadarbetet kan komma att utvidgas, Kommande besiktningar får vara vägledande för framtida beslut.
Yttertak: 2019 besiktigades samtliga yttertak, och det visade sig att samtliga var av god kvalitet med hänsyn taget till ålder.
Mestadels var det punkter av lättare karaktär som behöver fixas till. Om dessa punkter åtgärdas förlänger vi livslängden med ca fem år,
(enl besiktningsman), Detta underhållsarbete ska göras under 2020.
Ytterdörrar: Frågan kom upp i styrelsen om att föreningen skall ta på sig att rikta upp samt täta våra ytterdörrar. En del av oss har lite kalldrag
och det är ju naturligtvis inte optimalt. Föreningen kommer då att ta över delar av underhållsansvaret från innehavaren gällande tätningslister.
Beslut togs att sakkunnig först får kontrollera ett antal dörrar, detta får sedan vara vägledande för kommande beslut.
Parkering på innergårdar: Styrelseledamöter har sett en tendens till ökning av uppställning av fordon under längre tid på ej avsedd parkeringsplats .
Securitas kontrollerar även innergårdar så risk finns att ni får en lapp på rutan om ni står där för länge.
En vädjan från styrelsen är att respektera  föreningens regelverk gällande parkering. Vi kommer inom kort dela ut dessa regler, (i brevlåda),
dels som påminnelse, dels som information till våra nytillkomna medlemmar i föreningen. Regelverket finns även på hemsidan i fliken boendeinfo
MVH
Peter Nordström
Ordförande

PS: Synpunkter har framförts att det varit mycket gammal inaktuell information på vår hemsida, håller fullkomligt med om det, så nu är det rensat DS
:

 

2019-03-15 facebook-grupp för boendesamverkan

Nu finns det en facebook-grupp för vi som bor i BRF Krukan på Östra Ersboda. Klicka på bilden för att komma till gruppen.

Den här gruppen är till för oss som bor i föreningen. Tanken med gruppen är att grannar emellan kunna dela information, byta tjänster, tipsa, be om hjälp, ge bort saker eller vad vi nu kan tänkas behöva den till. Det är inte en kontaktväg till styrelsen för eventuella styrelseärenden och det finns ingen som har ett moderatoransvar för gruppen. Tänk på att hålla god ton och använda sunt förnuft.