Bostadsrättsförsäkring ingår i avgiften!

Föreningen har from 2018-01-01 tecknat bostadsrättstillägget för hemförsäkringen via fastighetsförsäkringen vilket innebär att den som har en hem- och bostadsrättsförsäkring kan ta bort bostadsrättstillägget och enbart teckna en hemförsäkring from 2018-01-01. Bostadsrättsförsäkringen ingår således i avgiften till föreningen.

Som innehavare av en bostadsrätt har man enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar underhållsansvar för t.ex. bostadsrättens ytskikt och vitvaror.
En skada ska i första hand anmälas till och ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Men:

1. Om skadan inte omfattas av fastighetens försäkring och bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt stadgarna kan föreningen kräva att denne bekostar reparationen.
2. Om skadan omfattas av fastighetens försäkring kan föreningen kräva bostadsrättsinnehavaren på föreningens självrisk (som i regel är högre än i en hemförsäkring).

I båda dessa fall kan ersättning lämnas via bostadsrättsförsäkringen, efter avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag. Om skadan samtidigt drabbar själva fastigheten dras ingen självrisk för bostadsrättsinnehavaren.

Ersättningsbara skador är t.ex. brand, naturskador, läckage från ledningssystem och därtill anslutna anordningar, och skador på hushållsmaskiner.

Bostadsrättsföreningen och försäkringbolagen kommer att kräva/återkräva ersättning från den som saknar hemförsäkring på samma sätt såsom den har hemförsäkring

Dvs from 2018-01-01 ska bostadsrättshavare i föreningen ha en hemförsäkring med allriskomfattning utan bostadsrättstillägg.