Förtroendevalda

STYRELSEN
Ordförande:        Peter Nordström Kv 125
Vice ordförande: Mattias Westman Kv 183
Sekreterare:       Susanne Tiger Kv 219
Ledamot:            Dan Wikman Kv 97
Suppleant:          Maria Jägare Kv 201
Suppleant:          Tarja Jalkanen Kv 51
HSB-Ledamot:    Dorotea Kessler
 
VICEVÄRD
Curth Brännström
Telefon dagtid: 070-8234266
Öppettiden på vicevärdskontoret (bredvid samlingslokalen) är oförändrad, helgfria tisdagar mellan kl. 18:00 - 19:00.

REVISORER
Föreningsvald revisor:                   Liljan Brännström Kv 189
Föreningsvald revisorssuppleant: Lena Högberg Kv 139
Av HSB vald revisor:                     BoRevision AB

VALBEREDNINGEN
Vakant
Zarah Lundberg Kv 267 (Sammankallande)
Mikael Stenbom Kv 45

FRITIDSKOMMITTÉN:
Vilande

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och beslutar i en mängd frågor som rör boendet. Har ni funderingar eller förslag, hör gärna av er till någon av oss. maila isf till Krukans mailadress.brfkrukanersboda@gmail.com