Förtroendevalda

STYRELSEN
Ordförande:        Rickard Drugge Kv 149
Vice ordförande: Dan Ringemo Kv 97
Sekreterare:       Susanne Tiger Kv 219
Ledamot:            Roger Gunnarsson Kv 85
Suppleant:          Torgny Sjödin Kv 41
Suppleant:          Ulf Johansson Kv 13
HSB-Ledamot:    Dorotea Kessler
 
VICEVÄRD
Curth Brännström
Telefon dagtid: 070-823 42 66
Öppettiden på vicevärdskontoret (bredvid samlingslokalen) är oförändrad, helgfria tisdagar mellan kl. 18:00 - 19:00.

REVISORER
Föreningsvald revisor:                   Viveka Lundin, Mjölkvägen 195 
Föreningsvald revisorssuppleant:  Evariste Kekebes Kv 29
Av HSB vald revisor:                      BoRevision AB

VALBEREDNINGEN
Mikael Stenbom Kv 45 Sammankallande 
Sören Jonsson  Kv 237
Carina Lillkvist  Kv 207

FRITIDSKOMMITTÉ:
Vilande, eller funktionärer utses efter behov och intresse

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och beslutar i en mängd frågor som berör vår gemensamma boendemiljö. Har ni funderingar eller förslag, hör gärna av er till någon av oss. maila isf till Krukans mailadress.brfkrukanersboda@gmail.com