2019-08-06

Gymlokal nästan klar

Nu är de nya maskinerna ihopmonterade, Rodd, Cross, Cykel och Löpband.
Det finns även några fria vikter och bänken för bänkpress finns kvar.
Lite småfix återstår, bl a vägghyllor, mattor samt en boxboll ska sättas upp.
Välkomna ner och prova maskinerna redan nu.
En vädjan till alla är att hantera redskapen med respekt för längsta möjliga livslängd.
En annan vädjan är att ta med en sprayflaska med vatten med några droppar diskmedel  iför att 
torka av redskapen efter användning, på samma sätt som man brukligen gör på ett offentligt gym.

Till er som ännu inte kvitterat ut gymnyckel, går det bra att göra det under vicevärdens öppethållande 
på tisdagar 18-19, medtag 200 kr för deposition, vilken återbetalas vid återlämnande av nyckel.
//Styrelsen

2019-07-27

Information Gym  m m+Inlägg från vicevärd i Facebook-gruppen

Gymlokalen: Nu börjar det närma sig, den nya utrustningen levereras v31 och vi beräknar att 2019-08-02 har vi gymmet klart. Här skulle vi behöva bärhjälp med den nya utrustningen. Problemet är bara att den exakta leveranstiden är oklar. Styrelsens önskan är att boende på gården håller utkik och ställer upp efter bästa förmåga.
 Markarbete: Svevia kommer att starta det arbetet i början av september, mer utförlig och riktad information kommer senare.
 Takbesiktning: Genomförd, Betyget blev att taken är i gott skick med hänsyn till ålder, anmärkningar endast på spruckna pannor samt lite plåtarbeten. Åtgärdas dessa punkter klarar sig taken i minst fem år till utan större arbeten. Arbetet med arbetsplan av detta arbete kommer att starta nu i höst.

Inlägg av vicevärd Curth Brännström i facebook-gruppen med kommentar från ordförande:

Hej Alla!!
Jag har fått veta att det går ett rykte om att JAG gett bort de gamla träningsredskapen från vårt gym till vänner och bekanta. Jag skulle då skämmas att ge bort föreningens egendom som är vårt gemensamma.
Verkligheten är att styrelsen och jag var nere och tittade på träningsredskapen. Vilka var hela och fungerade och vad skulle vi kunna ha kvar som fungerade?
Svaret blev att det var inte så mycket som fungerade fullt ut. Ja vikter för styrketräning var ju intakt och de är ju kvar.
Jag fick då uppgift att ta bort och frakta bort sådan utrustning som vi märkte upp som var trasig. Jag anlitade då ett företag Xtra Hemservice som då tog bort allt enligt infomation från mej. Föreningen fick ingen ersättning för skräpet utan det fraktades till återvinningen på Gimonäs.
Så nu villja jag gärna säga att NI som hör rykten om mej !! Jag önskar att ni då FRÅGAR mej för jag gillar inte skitsnack bakom min rygg  eller att höra skitsnack om någon annan!! Jag försöker göra ett så bra jobb så möjligt för er alla boende i vår förening KRUKAN
Vice Värd
Curth Brännström


Kommentar fr ordförande:

Vill som ordförande med kraft understryka Curth Brännström inlägg, varken vicevärd eller styrelse har gjort någon egen vinning, om det nu är någon som tror det. Vill även betona att samarbetet mellan vicevärd och styrelse är gott. Curth har haft uppdraget i bara drygt ett halvår och på den korta tid är man långt ifrån full-lärd, likväl som undertecknad lär sig, och utvecklas (förhoppningsvis . Detta ska föreningens medlemmar (inkl styrelseledamöter) ha respekt för.

 

2019-07-12
OBS!! Problem med webb-bokning via hemsidan
Bokning via mobil eller bokningstavla fungerar
Felsökning pågår

2019-06-23

Vicevärdskontoret semesterstängt 25/6 - 6/8
Se bifogat dokument Kontoret semesterstängt.docx
 

2019-05-27

Glöm inte BRF Krukans årsstämma tisdag 4 Juni kl 19:00 i samlingslokalen, kallelse och dagordning finns i utskickat material.
Om medlem i brf Krukan inte kan närvara och vill företrädas av ombud måste en fullmakt lämnas i anslutning till föreningsstämman.

2019-04-29 Städdag

Boka in årliga städdagen i era kalendrar!
Den kommer att hållas 21 maj kl 18.00.
Vi kommer försöka fixa fika via besök från mäklare som förra året.

2019-04-16 Viktig information från vakin

Information gällande byte av avloppsledningar längs Cementvägen,
se bifogat dokument från Vakin.

2019-03-15 facebook-grupp för boendesamverkan

Nu finns det en facebook-grupp för vi som bor i BRF Krukan på Östra Ersboda. Klicka på bilden för att komma till gruppen.

Den här gruppen är till för oss som bor i föreningen. Tanken med gruppen är att grannar emellan kunna dela information, byta tjänster, tipsa, be om hjälp, ge bort saker eller vad vi nu kan tänkas behöva den till. Det är inte en kontaktväg till styrelsen för eventuella styrelseärenden och det finns ingen som har ett moderatoransvar för gruppen. Tänk på att hålla god ton och använda sunt förnuft.

2019-02-28 Avgifter Parkering och garage

Som tidigare informerat har styrelsen beslutat att behålla månadsavgifterna på bostäderna oförändrade under 2019. Det har dock beslutats att justera avgifterna på garage och parkeringsplatser. Från och med 2019-04-01 kommer avgifterna att se ut som följer:

  • Garage med motorvärmaruttag och automatisk garageport: 400 kr
  • Parkeringsplats med motorvärmaruttag: 200 kr

Dessa justeringar görs för att komma närmare marknadsmässig nivå. Prisundersökningar som styrelsen gjort i närområdet påvisar detta. Även hänsyn till tillgång och efterfrågan måste beaktas. De förbättringar som gjorts och kommer att göras bör nyttjandehavarna av parkeringar och garage avgiftsmässigt bidra till i större utsträckning än tidigare. Bostadsrätternas avgifter bör inte subventionera underhållet på parkeringsplatser och garage.

Skulle någon med denna justering som grund vilja säga upp sin plats, är det bara att höra av sig till HSB/Kundtjänst.
 

2019-02-15 information från styrelsemötet 2019-02-12

Tagna och protokollförda beslut:
Renove
ring gymlokalen - Lokalen kommer att ommålas och all utrustning kommer att bytas ut till ny av god kvalitet.
Eftersom utrymmet är begränsat kommer en förfrågan till medlemmarna att göras om vilken typ av utrustning som är mest efterfrågad.
Anslag (lista) kommer att sättas upp utanför vicevärdskontoret och gymlokalen
.
Översyn samtliga Radiatorer - Med anledning ökat antal anmälningar om kalla eller halvkalla radiatorer kommer föreningen att göra en översyn i samtliga lägenheter. Samhall kommer att få detta uppdrag.
Översyn och byte av utebelysning - Armatur och lampor kommer att bytas ut, för att bli mer modernt och energibesparande. Det är inte uteslutet att komplettering av fler lyktstolpar görs i området och här är det tacksamt för styrelsen/vicevärd om medlemmarna kan flagga upp ev mörka och otrygga områden. Maila gärna era synpunkter, så tar vi det i beaktning när översynen görs.
Besiktning av samtliga tak: Kommer att göras av extern part under våren. Resultatet av besiktningen får bilda underlag för hur/om vi går vidare med ytterligare takrenoveringar, likt det som gjorts på hus 101 - 119

Ovanstående ännu inte tidsbestämt så närmare information kommer att publiceras på föreningens hemsida, så håll utkik, PLÖTSLIGT HÄNDER DET!

MVH
Styrelsen

 

2019-02-14 Lägesrapport Byte av garageportar

Nu är alla portar utbytta och projektet i det närmaste klart, lite småjusteringar och besiktning återstår.
Parkeringsövervakningen i brf Krukan återgår till ordinarie regelverk fr o m måndag v8 /18 februari, detta innebär att avgift
skall erläggas på besöksparkeringarna även för boende i föreningen.

2019-02-04 Lägesrapport byte av garageportar

Bytet av garageportar framskrider enligt planerna och nu är det övre området i det närmaste klart.
Meddelande har satts upp på området närmast korsningen Kärnvägen - Cementvägen.
På dessa meddelanden står det exakt vilken dag de kommer att byta just din port.
Ta del av den infon och respektera den för att inte försena arbetet.
Inget fordon får stå i garaget och fri arbetsyta ca 3 m in måste finnas.
Förvarar ni saker under taket ska dessa avlägsnas. Nu har det kommit en hel del snö så den
måste ni även se till att få bort.
Extra portöppnare (sändare): Styrelsen tog vid senaste mötet beslut om att det ska vara möjligt att köpa en extra 
sändare. Denna kommer att faktureras till ett pris om 800:-
Försäljningen av extra sändare påbörjas när alla portar är utbytta och sker på tisdagar under kontorets öppethållande kl 18:00 - 19:00.


Se tidigare info 2019-01-14 om uthämtning av sändare.

Fri parkering under ditt portbyte gäller, först och främst på besöksparkeringarna (ingen avgift)
Securitas är tillsagda att inte lappa fordon som är registrerade på boende i Brf Krukan.
Däremot ska besökande fortfarande betala.

2019-01-23                                Motioner till krukans årsstämma 2019
ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-28

Se anslag på anslagstavlor vid kretsloppsrum samt utanför vicevärdskontoret

Bokningssystemet: Bokning via hemsida och app i mobilen fungerar nu

Uppsägningshandlingar parkeringsplats:  Har nu delats ut till alla berörda, vänligen respektera att handlingarna skall vara HSB tillhanda senast 2018-07-31. Att underlåta sig att skicka in uppsägningshandlingarna skapar merarbete och det finns risk att rätten till er parkeringsplats förverkas. Om frågor 0770-33 00 50 eller kundservice.norr@hsb.se 

Semesterstängt vicevärdskontor: Mellan 3/7 - 7/8 kommer INTE kontoret att vara bemannat på tisdagar 18-19. Dock kan ni fortfarande kontakta vicevärd och styrelse via de redan publicerade kontaktvägarna.

2018-06-13 Information från styrelsemötet. villkorsändring för bilplats

Detta är föreberedande information inför villkorsändring för bilplats. Du som innehar parkeringsplats och/eller garage kommer i dagarna att få ett nytt/nya avtal i din brevlåda tillsammans med nedan information. De nya avtalen följer standardvillkoren fr.o.m. 2018-10-01

OBS!
Om du vill behålla din/dina befintliga bilplats/bilplatser måste du skriva under och returnera de nya avtalen till HSB Norr senast 2018-07-31.
Använd gärna bifogade svarskuvert


Om du inte godkänner de nya villkoren kan du välja att avstå från avtalet och därmed även avstå från din garageplats/bilplats. Kontakta i så fall HSB Norr kundservice som då skickar ut en uppsägningsblankett till dig. HSB Norr kundservice, tel. 0770-33 00 50.
Email: kundservice.norr@hsb.se Skolgatan 58, 901 02 UMEÅ

Läs även igenom uthyrningspolicyn som kommer finns med i  avtalsutskicket. Du kan även hitta denna policy här på hemsidan.

På årsstämman den 31/6 2017 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för samtliga parkeringsytor samt en policy för tilldelning av bilplatser. På årsstämman 16/5 2018 redovisades den framtagna policyn samt de problem vi har idag.

  • Styrelsen har konstaterat att avtalen ser olika ut beroende på när de blivit tecknade, så skall det inte vara. Alla garageavtal skall sinsemellan vara lika och alla avtal avs. motorvärmare skall sinsemellan vara lika. Vissa avtal har en mycket lång löptid och mycket lång uppsägningstid.
  • För att öka flexibiliteten måste vi ha en likformighet avseende våra olika typer av avtal med kortare uppsägningstider och kortarer löptider.
  • Ibland är efterfrågan på vissa typer av bilplatser större än tillgången. För tillfället finns det lediga parkeringsplatser.  
  • I dagsläget har många boende både garage och p-plats, vissa boenden har fler än så, upp till 3 platser + garage.
  • Det är en nackdel vid försäljning av bostaden om det är svårt / inte möjligt för en köpare att få tillgång till bilplats.
Styrelsen säger därför upp avtalen för villkorsändring och skickar ut nya avtal för påskrift.

Vid frågor, kontakta oss via:  brfkrukanersboda@gmail.com
 

2018-06-10 Information GDPR (General Data protektion regulation)

Skärpning av hantering av personuppgifter
Den 25 maj träder en ny lag om lagring av personuppgifter i kraft, ersätter personuppgiftslagen (PUL).
Din integritet är viktig för oss och vi vill vara transparenta med informationen vi har samlat in, hur vi använder den och dina rättigheter att kontrollera informationen. Det är viktigt för oss att värna om skydd för dig som medlem och vi vill informera dig om hur vi med anledning av den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att skärpa vår hantering av dina personuppgifter.
GDPR gäller som lag i alla EUs medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR medför att kraven ökas på hur företag får behandla personuppgifter med målet att skydda individens integritet. Med anledning av GDPR har vi tagit fram personuppgiftspolicys som reglerar verksamheten för varje enskild HSB-förening och som beskriver hur vi hanterar din personliga information.

2018-05-13 Information och kalenderhändelser

Fullmakt till årsstämman 2018: Finns att avhämta på Vicevärdskontoret, förslagsvis när kontoret har öppet på tisdag 18-19
Tisdag 15/5 Styrelsemöte
Onsdag 16/5 Årsstämma

Onsdag 23/5 Vårstädning, kl 18:00 se utskick och anslag, mäklare HusmanHagberg bjuder på grillat
 

2018-04-11 Information från styrelsemötet 2018-04-10: Städning cykelförråd

Cykelförråden behöver städas ur så att de som använder sina cyklar och annat aktivt får plats med dem. Det har lämnats cyklar och annat i förråden som inte används och av personer som har flyttat från föreningen.

Märk upp era cyklar, barnvagnar och eventuellt andra saker i cykelförråden med namn och bostadsnummer (adress) innan 1a Maj! 

OBS! Även sparkstöttingar, pulkor och övrigt måste märkas för att inte forslas bort.

Omärkta cyklar: Ramnummer kommer att nedtecknas och cyklarna forslas bort för förvaring i tre (3) månader. Efter den tiden överlämnas de till hittegods hos polisen.
Annat omärkt kan vi förvara i föreningen ca en månad innan kassering på Gimonäs.  

Förslagsvis är det bättre att ni förvarar pulkor m m i era egna förvaringsutrymmen typ garage, källar-, vindsförråd.

Samhall har fått i uppdrag att genomföra denna städning under Maj 2018.

 

2018-03-14 Information från styrelsemötet 2018-03-13

Årsmöte 2018 äger rum onsdag 16 maj kl 19:00 i samlingslokalen

Dörrarna till våra kretsloppsrum kommer att hållas permanent låsta fr o m 15 mars
Öppnas med er ordinarie dörrnyckel (mer info på anslagstavlor)

Parkering: I vår kommer betalning via Parkster att gälla på vår besöksparkering.
kostnaden blir 4 kr/timme eller 30 kr/dygn (samma tariff som våra grannföreningar).

Nya skyltar kommer att sättas upp mellan vecka 16 - 17 och tanken är att fr o m 1 maj gäller betalning för våra besökare.
Samtidigt kommer det att bli lite förändringar på vår parkering i form av att vi utökar antalet boendeparkeringar.
 

2018-01-10 Boka tvätt, bastu, kvarterslokal via internet och smartphone

Nu kan alla boende boka tvättstuga, bastu och kvarterslokalen/övernattningslägenhet via vår hemsida och mobiltelefon! 

Boka via Hemsidan:
Klicka på "Boka Tvätt/Lokal" i menyn på Krukans webbsida för att komma till inloggningssidan.
Logga in med Namn (Ert lägenhetsnummer) och Lösenord (1234). Du kan också få inloggningsuppgifter genom att skicka ett mail till brfkrukanersboda@gmail.com. 

OBS! Lägenhetsnummer är INTE samma som er adress nummer. Använder ni er adress nummer exempelvis Kärnvägen 183 kommer ni inte att komma in i lokalen. Lägenehetsnumret hittar ni på er ytterdörr. Fråga annars Vicevärden eller skicka ett mail till brfkrukanersboda@gmail.com om ni är osäker.

Boka med mobiltelefon:
För att använda med din Iphone- eller Android-telefon så måste appen för bokning laddas ned först. När denna laddats ned är det enklaste sättet att boka via mobilen
Iphone iOS: https://itunes.apple.com/se/app/electrolux-vision-mobile/id880022671
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrolux.visionmobile&hl=sv

För manuell inloggning i appen är webadressen:  http://217.115.58.22/M5WebBokning/Api/Mobile/VisionMobile.asmx

Detaljerade instruktioner finns i dokumenten nedan:

2018-01-10 Ersättning vid byte av golvbrunn

Med anledning av ändrade branschregler gällande golvbrunn i badrum för fastigheter byggda före 1990, står bostadsrättsföreningen för kostnad vid byte av golvbrunn i samband med, av lägenhetsinnehavare initierad, renovering av våtutrymme i HSB Brf Krukans lägenheter.

Ersättningen är ett fast belopp om 5 500 exkl moms (6875 inkl moms). Ersättningen skall specificeras på separat faktura till bostadsrättsföreningen. OBS! Ev. överskjutande del från leverantör/entreprenör faktureras lägenhetsinnehavaren.
 
Mer information finns i rutindokumentet:

2017-12-12 Kommande villkorsändring av bilplatser

På årsstämman den 31/6 2017 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för samtliga parkeringsytor samt en policy för tilldelning av bilplatser eftersom efterfrågan är större än tillgången. Det finns bl.a. önskemål om att anskaffa carportar och i dagsläget har många boende både garage och p-plats, vissa boenden har fler än så, upp till 3 platser + garage.
 
Styrelsen har konstaterat att avtalen ser olika ut beroende på när de blivit tecknade, så skall det inte vara.
Alla garageavtal skall sinsemellan vara lika och alla avtal avs. motorvärmare skall sinsemellan vara lika.
Vissa avtal har en mycket lång löptid och mycket lång uppsägningstid.
 
För att öka flexibiliteten måste vi ha en likformighet avseende våra olika typer av avtal med kortare uppsägningstider och kortarer löptider.
 
Styrelsen måste därför säga upp många avtal för villkorsändring redan nu eftersom de har så långa uppsägnings och löptider. Styrelsen avser att göra detta innan årsskiftet.
 
Ni som får en sådan uppsägning kommer att få behålla era befintliga bilplatser tillsvidare men med nya avtal som följer standardvillkor.

 

2017-10-14 Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har from 2018-01-01 tecknat bostadsrättstillägget för hemförsäkringen via fastighetsförsäkringen vilket innebär att den som har en hem- och bostadsrättsförsäkring kan ta bort bostadsrättstillägget och enbart teckna en hemförsäkring from 2018-01-01. Bostadsrättsförsäkringen ingår således från det datumet i avgiften.

Som innehavare av en bostadsrätt har man enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar underhållsansvar för t.ex. bostadsrättens ytskikt och vitvaror.
En skada ska i första hand anmälas till och ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Men:

1. Om skadan inte omfattas av fastighetens försäkring och bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt stadgarna kan föreningen kräva att denne bekostar reparationen.
2. Om skadan omfattas av fastighetens försäkring kan föreningen kräva bostadsrättsinnehavaren på föreningens självrisk (som i regel är högre än i en hemförsäkring).

I båda dessa fall kan ersättning lämnas via bostadsrättsförsäkringen, efter avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag. Om skadan samtidigt drabbar själva fastigheten dras ingen självrisk för bostadsrättsinnehavaren.

Ersättningsbara skador är t.ex. brand, naturskador, läckage från ledningssystem och därtill anslutna anordningar, och skador på hushållsmaskiner.

Bostadsrättsföreningen och försäkringbolagen kommer att kräva/återkräva ersättning från den som saknar hemförsäkring på samma sätt såsom den har hemförsäkring

Dvs from 2018-01-01 ska ni ha en hemförsäkring med allriskomfattning utan bostadsrättstillägg.
 

2017-10-09 Projektgrupper Utemiljö och parkering

Under årstämman 2017 beslutades efter inkomna motioner att föreningen ska vidareutveckla två områden, utemiljö samt parkeringsytor. Därför behövs nu totalt 10 personer som vill träffas i två olika arbetsgrupper för att skapa ett underlag för förändring.

Välkommen att anmäla ditt intresse, via mail, postlådan vid samlingslokalen eller personkontakt med vicevärd eller styrelsen!

Utemiljö
Trivsam, enhetlig, säker och vacker utemiljö, där alla boende får samma direktiv kring vad som gäller för de uteplatser som är i direkt anslutning till bostadsrätterna/radhus. Arbetsgruppens uppgift blir att utarbeta riktlinjer i form av ett skriftligt dokument.

Detaljerad projektplan med information till arbetsgruppen finns nedan.

Parkering
Uppgiften är att ge förslag på åtgärder som optimerar Krukans parkeringar och garage, ett förarbete inför ev. investeringar och förändringar i uthyrningsrutiner.

Detaljerad projektplan med information till arbetsgruppen finns nedan.

2017-08-08 Info från senaste styrelsemötet

Ny placering och uppsnyggning av uppsamlingsplats för trädgårdsavfall (kompost)
Den nuvarande placeringen mot Kärnvägen är inte bra och kan ge ett dåligt intryck för förbipasserande. Därför har styrelsen beslutat att flytta denna till vändplan bakom hus 121-151, (det hus där vi har tvättstuga, bastu m m). Markerat i grönt på kartan 

Denna uppsamlingsplats kommer att bestå av två stycken betongfickor, en för kvistar o grenar och en för gräs och jord. Observera att dessa fickor är ämnade enbart för detta och att slänga annat är inte OK, ej heller fulla plastsäckar, dessa måste tömmas på sitt innehåll.

Eventuella synpunkter på detta beslut emottages på Krukans mail eller direktkontakt med vicevärd.

Uppmärkning av cyklar
En rensning i våra cykelförråd kommer att ske i höst när cykelsäsongen börjar närma sig sitt slut.
Alla omärkta cyklar, sparkstöttingar m m  kommer att omhändertas och förslagsvis placeras i de 
avvecklade kylrummen under en period innan de fraktas bort.
Mer info kommer i era brevlådor gällande tidpunkter m m,  men bra om ni så snart som möjligt
märker upp era saker.

Nu är stämmoprtokollet 2017-06-13 samt Årsredovisning 2016
publicerat under rubriken: Stadgar/bostadsrätt

 


Styrelseuppdrag suppleant vakant

Tyvärr tappar föreningen styrelseledamoten Anders Eklund, som innehade den ena suppleanposten.
Därför behöver ett fyllnadsval göras, så hjälp gärna valberedningen med förslag.
Eftersom Anders var den i styrelsen som hade det bästa tekniska kompetensen så är det önskvärt att 
eventuell ersättare har intresse i samma riktning, dock inget krav.
OBS! Det underlättar valberedningens arbete om denna person är tillfrågad.
Maila förslag till brfkrukanersboda@gmail.com så vidarbefodrar undertecknad det till valberedningen.
Tack på förhand
/Peter Nordström
Ordförande

 

Relaxrummet till Bastun upp-piffad
 

De gamla spruckna  "trädgårdsmöblerna" i bastun är nu ett minne blott. Soffa och fotöljer i konstrotting samt ett trevligt glasbord. En vädjan till alla är att använda en handduk mellan blötrumpan och dynorna, fräschare och mer hygieniskt då. Hantera inredning och lokal såsom ni själva vill finna den nästa gång. Tack fritidskommitén, Tarja och Ana-Karina för ett bra arbete.

Felanmälan Ventilation: 090-127751 Grubbe ventilation AB (GVAB)
Det har kommit till styrelsens kännedom att det kan förekomma ett visslande ljud i fläktarna.
Om ni märker detta eller andra problem, skall detta anmälas på ovanstående telenr.
Se även under felanmälan

Telefon till vicevärd 0708-234266

Förtydligande regelverk byte av golvbrunn

Det tidigare utskicket gällande detta regelverk måste förtydligas, eftersom en del har tolkat detta totalt felaktigt, och tror att man MÅSTE byta golvbrunn oavsett om renovering av badrum ska genomföras eller inte. Endast NÄR boende ska genomföra en renovering och i det sammanhanget byta ut sitt golvbrunn gäller detta regelverk. OM badrummet sedan tidigare renoverats eller att det INTE är aktuellt med renovering, behöver inga åtgärder vidtas.

Nytt bokningssystem för Tvättstuga, Bastu och Samlingssal igång

Nu är det nya bokningssystemet igångsatt, tider från 15 januari 2017 skall bokas via den elekroniska tavlan med hjälp av det bokningskort (Tag, bricka) som en del av er har hämtat ut på de hämtningstider som vi haft. Ni som ännu inte hämtat ut Er Tag
är välkommen till vicevärdskontoret på tisdagar mellan 18 - 19, där kan även en visning av tavlan ges om så önskas.
Till en början måste bokning ske på plats, men sedemera ska bokning kunna göras via webb eller app, detta ännu inte klart. 
 

De stängda kylrummen

Nu är arbetet påbörjat med de stängda kylrummen
De flesta skåpen är uttagna och  tvättning
och ommålning återstår. Den nuvarande tanken är att utnyttja
dessa lokaler till cykelförråd.

Bostadsrättsansvar

På förekommen anledning, såsom ökning av störningar i föreningen, otillbörlig verksamhet som dels är farlig, men som samtidigt kan orsaka materiella skador med ökade kostnader för föreningen, och därmed indirekt för alla boende, det är ju Era månadsavgifter som finansierar föreningens yttre underhåll, finns det orsak att påminna om ansvar och skyldigheter som ligger på brf-innehavarna. Dessa finns mer utförligt beskrivna på föreningens hemsida www.krukan.com, i gruppen Stadgar / Bostadsrätt samt i bostadsrättslagen.
Poängteras bör att de flesta följer och känner till föreningens villkor, men som jag inledde detta brev med, verkar det blivit en markant ökning av ärenden av tråkig natur. De nyare medlemmarna i föreningen har kanske inte detta riktigt klart för sig ännu, men samtidigt kan en påminnelse till alla vara på sin plats.
Mycket förenklat talar stadgar och övrigt regelverk om det egna ansvaret och skyldigheterna, dels om den egna bostaden men även om ansvaret utåt. Bl a mot grannar, yttre miljö, gemensamma utrymmen.
Brott mot dessa regler kan utgöra orsak till att rättigheten att inneha sin bostad förverkas
FÖR ATT VARA ÖVERTYDLIG: OM INTE BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE,
ANDRAHANDSKONTRAKT INNEHAVARE, ELLER BESÖKANDE TILL INNEHAVAREN IAKTTAR OCH RESPEKTERAR BOSTADSRÄTTSLAGEN OCH STADGAR, KAN DETTA UTGÖRA GRUND FÖR UPPSÄGNING BOSTADEN. (Stadgarna § 44, förverkandegrunder)

Undertecknad, som är en ganska nytillträdd ordförande har dessutom en vision om en öppen och vänlig förening, som bygger på tillit, respekt, hövlighet och vanligt enkelt sunt bondförnuft.
För att förverkliga denna vision så måste vi alla dra vårt strå till stacken med dessa ledord:
Öppenhet
Vänlighet
Respekt
Hövlighet
Förnuft
I allt från stort till smått.
Styrelsen har en fråga på bordet om hur vi bättre tar emot nyinflyttade och redan här visar
vad som gäller. Kommer man t ex från en hyresrätt med en typ av beteende så kan det vara lätt hänt att detta beteende följer med till bostadsrätten.
För styrelsen
Peter Nordström / Ordförande