Försäkringsinformation, uppdaterad 2019-08-27

HEMFÖRSÄKRING
Tecknas privat av alla som äger eller hyr en lägenhet, dvs alla som bor i bostadsrätt och även de som hyr i andra hand, detta är ett krav från föreningen.
Hemförsäkringen tecknar Du själv i valfritt försäkringsbolag och vi rekommenderar även att ni ser till att er hemförsäkring innehåller en allriskförsäkring för plötsligt oförutsedda skador.
Hemförsäkringen försäkrar bl.a. ert bohag och lösöre såsom kläder, möbler, TV mm vid brand, inbrott och vattenskador.
Självrisken kan variera men är oftast kring 1800-2000 kr.
Om man får merkostnader i samband med vattenskador exempelvis annat boende, resor m.m. ersätts normalt även dessa från hemförsäkringen.
 
FASTIGHETSFÖRSÄKRING
Fastighetsförsäkringen som ägs av bostadsrättsföreningen försäkrar allt som föreningen äger. Stommen i huset, väggar, tak och grund även systemen som krävs för driften, uppvärmningssystemet, vatten och avloppssystemet och husets ventilationsanläggning.
Vid en skada i en bostadsrätt är det denna försäkring som vanligtvis tar hand om skadan. Arbeten som hör till stommen eller system bekostas av denna försäkring.
När man sen har kommit så långt att det blir dags att återställa ytskikten, golvmatta väggbeklädnad m.m. det vill säga det man som bostadsrättsinnehavare har underhållsansvar för kommer nästa försäkring in i bilden, bostadsrättstillägget.
 
BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
Denna försäkring är till för att skydda bostadsrättsinnehavaren vid skador och försäkrar ytskikten och inredning. Bostadsrättsföreningen har tecknat denna försäkring kollektivt för alla lägenheter - så att man är säker på att en sådan försäkring verkligen finns för alla lägenheter. Alla har den så att ni behöver inte lägga till detta på er hemförsäkring (observera att allriskförsäkring inte är samma sak som bostadsrättstillägg)
Den kostnad man som bostadsrättsinnehavare måste vara med och betala vid en vattenskada är avskrivningskostnaden för ytskikt och inredning (skillnaden mellan gammalt och nytt) samt självrisken som normalt är 1500 kr för bostadsrättstillägget.
I försäkringsvillkoren finns regler för hur stor värdeminskningen är för olika material över tiden.
 

Bostadsrättsförsäkring ingår i avgiften!

Föreningen har from 2018-01-01 tecknat bostadsrättstillägget för hemförsäkringen via fastighetsförsäkringen vilket innebär att den som har en hem- och bostadsrättsförsäkring kan ta bort bostadsrättstillägget och enbart teckna en hemförsäkring from 2018-01-01. Bostadsrättsförsäkringen ingår således i avgiften till föreningen.

Som innehavare av en bostadsrätt har man enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar underhållsansvar för t.ex. bostadsrättens ytskikt och vitvaror.
En skada ska i första hand anmälas till och ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Men:

1. Om skadan inte omfattas av fastighetens försäkring och bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt stadgarna kan föreningen kräva att denne bekostar reparationen.
2. Om skadan omfattas av fastighetens försäkring kan föreningen kräva bostadsrättsinnehavaren på föreningens självrisk (som i regel är högre än i en hemförsäkring).

I båda dessa fall kan ersättning lämnas via bostadsrättsförsäkringen, efter avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag. Om skadan samtidigt drabbar själva fastigheten dras ingen självrisk för bostadsrättsinnehavaren.

Ersättningsbara skador är t.ex. brand, naturskador, läckage från ledningssystem och därtill anslutna anordningar, och skador på hushållsmaskiner.

Bostadsrättsföreningen och försäkringbolagen kommer att kräva/återkräva ersättning från den som saknar hemförsäkring på samma sätt såsom den har hemförsäkring

Dvs from 2018-01-01 ska bostadsrättshavare i föreningen ha en hemförsäkring med allriskomfattning utan bostadsrättstillägg.

Föreningen har avtalat försäkring med Länsförsäkringar Västerbotten för 2024