2021-01-21 Parkering/Garage uppdatering av regelverk

Parkering/Garage (Uppdaterat regelverk fr o m 2018-06-01)

Elstolpe och garage tilldelas medlemmarna i turordning efter kötid. Du måste äga/bruka ett inregistrerat fordon för att få hyra eller ställa dig i kö för en parkeringsplats eller ett garage. Du får inte hyra ut en tilldelad parkeringsplats i andra hand. Kontakta vicevärden alt. mail till brfkrukanersboda@gmail.com, om du vill ställa dig i kö eller har andra frågor om din parkering.

I området gäller parkeringsförbud utom på anvisade parkeringsplatser. Området bevakas av Avarn som har rätt att utfärda böter på bilar som inte följer anvsiningar i området. Vid behov kan även boende i föreningen nyttja gästparkeringarna förutsatt att avgift till Parkster erläggs. Men vi parkerar alltid först och främst på parkeringsplatsen/garaget vi betalar för.


Gästparkering Parkster
Gästparkering betalas med mobiltelefon. En separat faktura från Parkster skickas till hemadressen till den som parkera och kan användas som underlag vid redovisning. 

Utan svenskt personnummer måste man först skapa ett konto hos Parkster och registrera sitt kontokort där. Sen kan man betala både via sms och via appen. Gå till www.Parkster.se, klicka på ”Logga in” --> ”Skapa konto här” och följ instruktionerna.


Betala med SMS
För att starta SMS Parkering så måste nedan information läggas till i ett SMS (personnummer behövs endast första gången man använder SMS parkering).

  • Zonkod (Kärnvägen 1-269 zonkod = 88055)
  • Mellanslag
  • Registreringsnummer (inget mellanslag mellan bokstäver och siffror)
  • Mellanslag
  • Personnummer (10 siffror utan streck)
  • Skicka till 0707-13 14 15


Exempel: 602 ABC123 7202098521

Betala med App
Ladda ned appen Parkster till din mobiltelefon

Välja parkering

Tänk på att du måste påbörja din parkering på rätt parkeringsanläggning och för rätt bil.
Finns du på eller i närheten av din aktuella parkeringsplats kan du låta appen hitta 
parkeringsplatsen via GPS. Har du en gång parkerat på ett ställe finns den platsen sedan 
med som ett snabbval på startskärmen.

Parkeringslängd
Du behöver inte bestämma parkeringslängd i förväg utan avslutar själv parkeringen när du är färdig. I samband med varje parkeringstillfälle sätts en automatisk stopptid och detta är en skyddsfunktion ifall du glömmer att avsluta parkeringen.

Parkeringsvakterna kontrollerar mot Parksters system
Parkeringsvakterna kontrollerar att du har betalat genom sökning i sin handdator på din bils
registreringsnummer. Detta gör de för alla bilar utan synlig fysisk biljett. Du behöver alltså inte markera för P-vakten att du använder Parkster.

Betalning & Kvitto
Kostnaderna för dina parkeringar debiterar vi normalt en gång i månaden från ditt anslutna betalmedel; Pappersfaktura, e-postfaktura, konto- eller kreditkort. Kvitto för enskilda parkeringstillfällen sparas på ditt konto som du kan se och skriva ut genom att logga in på www.parkster.se

Mer information finner du på www.parkster.se eller Parksters kundtjänst 0775 – 33 30 30