Chatt för medlemmar. Använd för övrig info, akut info, och allmän anslagstavla.

Chatt för medlemmar nedan. För direkt och snabbare kontakt med styrelsen, maila brfkrukanersboda@gmail.com

Sommarinfo, juni-juli 2024

Hej alla!

Vi tackar Torgny Sjödin och Curth Brännström för sitt engagemang i föreningen de senaste åren!

Ny Vicevärd och suppleant - Styrelsen har valt att tillsätta en ny vicevärd. Han heter Dan Westerlund och är även vicevärd i vår grannförening pallen. Vi välkomnar honom till rollen och Brf Krukan! Dan går att nå dagstid på vicevärdsnumret.
Vi välkomnar även Ol'ga Shcherbak till styrelsen som suppleant.

Fest med surströmming - Styrelsen arrangerar surströmmingsfest 17/8. Om någon är intresserad att delta eller hjälpa till på ett litet hörn är ni välkomna att höra av er till styrelsemailen.

Länk till info om invasiva växtarter kommunens hemsida, hur vi kan motverka spridning av jättebalsamin och lupin.

Takbyte påbörjas i augusti - Bifogat nedan finns APD-plan (vilka områden som kommer användas för bygget) och infobrev. Contractor börjar med husen i norra delen av föreningen. De kommer använda en del av husvagnsparkeringen för att transportera material till de husen, för att slippa köra lika mycket på området. Ytan där vi idag har släpvagnar blir byggetablering.
Viktigt att tänka på när arbeten påbörjas
 • Informera barn om att byggarbetsplatser kan vara farliga.
 • Gå ej under hängande last. Titta upp och se om kranen lyfter något när ni ska passera den. Den når väldigt långt så det är bra att göra en vana av att titta var den är.
 • Arbetsmaskiner ser er inte! Håll stort avstånd från arbetsmaskiner, cirka 5 meter. Om ni behöver passera i närheten, vinka eller tuta åt maskinföraren, och vänta på att denne signalerar tillbaka att ni kan passera.
 • Respektera avspärrade områden. Om något område är avspärrat så är det för att vi ska vara säkra. Endast Contractor får flytta på avspärrningar.
 • Tänk säkert. Var säkra. Prata med byggledaren eller byggarna om ni ser något konstigt.

Elbilsladdning - Entreprenören och tjänsteleverantören av uppkopplad laddningstjänst har stött på tekniska problem som leder till förseningar av slutlig leverans. Tillsvidare har de tagit fram en tillfällig lösning tills vi kan få allt som det ska vara. Info om InCharge och den tillfälliga lösningen finns nedan.

Nedan hittar ni dokument relaterande till denna månads info.


Kallelse till stämma 2024-06-12, 18:00, samlingslokalen. (NYTT DATUM)

Information från styrelsen, maj 2024
 

Hej!

Rengöring av ventilation och OKV: Umeå Sotningsdistrikt börjar rengöring 19/4 håller på till 16/5. Lappar delas ut i brevlådor i förväg.

Elbilsladdning - Vi har nu fått preliminär tid från Vattenfall när laddningstjänsten ska kopplas upp mot vår anläggning. I juni hoppas vi kunna börja ladda bilar vid de stolpar som är förberedda.

Takrenoveringar - Contractor har meddelat en tänkt tidplan, där de etablerar kran, stängsel, ställningar, och byggbodar efter byggsemestern, cirka början av augusti. Första kranplaceringen ställs på lekplatsen/uteplatsen mitt mellan husen Kärnvägen 207--237--269. De börjar med taken på adresserna Kärnvägen 191-269. En del av husvagnsparkeringen kommer tas till anspråk för byggplatslogistik. Även ytan mellan Kärnvägen 57 och Kärnvägen grusas och används för byggbodar med mera.

Varmvattenläckage i kulvert åtgärdat och återfyllt.

Med Vänliga Hälsningar, Styrelsen
 

Information från styrelsen, april 2024
 

Hej!

Rengöring av ventilation och OKV: Umeå Sotningsdistrikt börjar rengöring 19/4 håller på till 16/5. Lappar delas ut i brevlådor i förväg.

Årsstämma: (Uppdaterad) Datumet är bestämt, 12/6 18:00. Alla bjuds på smörgåstårta från 17:00. Den officiella kallelsen med bilagor publiceras på hemsidan så snart allt är färdigt.

Gästlägenheten är färdig att användas. Rummet bokas via vicevärden, och nyckel kvitteras ut på tisdagar mellan 18 och 19 eller överenskommelse med vicevärden. En tydlig bruksinstruktion ska tas fram och publiceras, och tillsvidare gäller renlighet och att återställa det till hur man förväntas hitta ett rum på hostel. Medtag egna sängkläder.
Toaletten som finns i anslutning till de allmänna utrymmena utanför gästlägenheten blir också renoverad med nytt porslin och helmålning.

Elbilsladdning Vi inväntar kompletterande tidplan från HSB/Nordelektro om när de fortsätter sina arbeten. Arbeten med stolparna är färdigt så när som på att Vattenfall ska aktivera tjänsten. Det finns kvar arbete med framgrävning av strömförsörjningen, som sker efter vårförfallet.

Städdag 4:e juni kl 18:00.

Styrelsen undersöker
Upprustning av grönområden, cirka år 2026 efter takentreprenaden är bortstädad. Det gröna är eftersatt och behöver få en hel del kärlek med en plan för upprustning och underhåll.
Lås- och taggsystem. Vårt låssystem och dörrar från byggåret börjar bli svårt och dyrt att hantera. Framtidssäkra system undersöks.
Onlinebokning av lokaler. Hur detta ska driftsäkras, framtidssäkras, och vara billigare att utöka än vad vi har idag.
Helmålning av många fastighetslokaler som behöver fräschas upp. Bland annat, och specifikt Samlingslokalens ljudabsorbenter, målning, belysning, en projektor för att ersätta TVn. Även många andra gemensamma utrymmen.

Med Vänliga Hälsningar, Styrelsen
 

Information från styrelsen, februari 2024
 

Hej!

Ventilationen i allmänna lokaler i hus K, samlingslokal, bastu, tvättstuga, lånelägenhet, och hobbyrum är nu klar, besiktad, och besiktningsanmärkningar åtgärdade. De som använder lokalerna har säkert redan känt stor skillnad på luftkvaliteten!

Gästlägenheten behöver endast hjälp med att montera ihop möbler nu. Någon som är intresserad att hjälpa med detta?

Snöskottning är fortsatt aktuellt. Kom ihåg att styra snön bort från allmänna stråk, till andra sidan gatan eller till närmaste snöhög, där snön inte hindrar färdtjänst och utryckningsfordon. Om ni behöver-, eller gärna vill hjälpa andra med snöskottning av den egna entrén, prata grannarna eller skriv i någon av kanalerna :)

Motioner - Ska vara inskickade innan 2024-03-01 så styrelsen hinner ta ställning till eventuella motioner.

Kylrummet - Styrelsen har valt en entreprenör som har beställt ett nytt aggregat samt delar för att bygga om vår befintliga anläggning. Det blir ett nytt aggregat anpassat till den befintliga infrastrukturen. Beställningen gjordes i januari, och det är några månaders leveranstid på aggregatet som passar vårt kylrum. Målet är att färdigställa så snart som möjligt. Mer info kommer när denna finns!

Mer detaljer om Elbilsladdningen som svar på Peter Nordströms frågor kring ämnet
 • Det kommer att byggas om ett antal stolpar utvändigt som kommer få ett nytt utseende men med vanlig motorvärmare. Dessa kan sedan lätt byggas om till elbilsladdare. Garagen kommer också kunnas uppdateras efterhand upptill ett visst antal. Alltså alla p-platser och garage kommer inte att kunna ansluta sig till laddningen då våra kablage inte har den kapaciteten
 • Hyran skall täcka kostnaderna föreningen får för att tillhanda hålla service, abonnemangs kostnadader och fakturering. Ang vilket el pris som kommer att debiteras kommer det info om senare. Det finns en adapter så man kan koppla in i typ2 uttaget så man får vanligt uttag men kan kan alltså inte köra både laddning och motorvärmare samtidigt.
 • Styrelsen ska bestämma om vilka avgifter och vilket elpris som kommer gälla för att täcka de kostander som finns enligt ovan. Avgiften per plats ska vara fördelaktig och attraktiv för föreningens medlemmar.
 • Styrelsen håller på att titta på kösystemet så att det blir optimalt men just nu är det det vanliga kösystemet som gäller.
 • Styrelsen har kar fått kompromissa för att hitta ett system som är modernt och stödjer alla system och vårat område. Men mest av allt för att kostnaderna inte ska skena okontrollerat.
 • Vi tittar absolut på att placera laddare på besöksparkeringarna detta är dock inte beslutat av styrelsen ännu. Men kommer att tas beslut inom kort för att kunna samordnas med denna entreprenad.

Med Vänliga Hälsningar, Styrelsen
 

Information från styrelsen, januari 2024
 

Hej!

Arbeten med laddplatser börjar v7. Styrelsen har valt Nordelektro som entreprenör för installation av laddplatser. HSBs byggledare sköter entreprenaden från vår sida. De som berörs har-, eller blir kontaktade. Platserna som valts för installation av laddstolpar är de som mest tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga. Information som rör själva entreprenaden och laddplatser har kommit i våra brevlådor.

Med Vänliga Hälsningar, Styrelsen
 

Information från styrelsen, december 2023
 

Hej!

Ny avgift för 2024 - Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 2,5% kommande år.

Trafikspegeln på övre parkeringen har kommit på plats.

Asfaltering. Entreprenörer har åtgärdat de fel som upptäcktes vid garantibesiktningen av de jobb som utfördes 5 år sedan. Tack för hänsyn vid arbetena.

Med Vänliga Hälsningar, Styrelsen
 

Information från styrelsen, oktober, 2023-10-20

Hej!

Cykelgaragen är färdigmålade och ytterligare krokar i taken är inplanerade. Låsen är bytt tillbaka så det går att ställa in sina cyklar där.

Takrenoveringar kommer informeras mer om. Bland annat kommer HSB kalla till ett infomöte när HSB och entreprenören har gjort en grov planering av hur och när arbetena ska utföras.

Kylrum kylaggegatet är utslitet efter 33 år, och lever med konstgjord andning. När de sista offerterna är inkomna så ska styrelsen ta ett beslut om ny lösning.

Sandning och snöskottning Krukan har en ny leverantör av dessa tjänster och känner därför inte till området lika bra som den förra. Förbättringsförslag kan skickas till Krukans E-post.

Med Vänliga Hälsningar, Styrelsen
 

Information från styrelsen, september, 2023-09-14

Hej! Uppdatering från styrelsen efter sommar och sol! Vad händer?

Takbyte inför 2024 och 2025 är fastslaget. Vi har valt entreprenör och startmötet inför planeringsstadiet av projektet sker denna månad.

Solceller är inte aktuellt för vår förening eftersom vi har andelar i HSB vind som täcker +90% av fastighetens förbrukning av el. Samfällighetsel är heller inte ett ekonomiskt alternativ. Därför avslutas arbetet med solceller och ingen extra stämma hålls.

Asfaltarbeten: Vi gick en garantibesiktning med HSB och Svevia för att kolla på asfalteringsarbetena som gjordes 2018. De åtgärdar de fel som upptäcktes. Hjälp dem gärna med att flytta bilar osv vid behov, annars kan de kanske inte åtgärda felen.

Ventilation i samlingslokal, bastu, tvättstuga, lånelägenhet osv. Entreprenaden med att åtgärda den trasiga och undermåliga ventilationen i dessa lokaler ska påbörjas under hösten. Startmötet sker denna månad för att sedan påbörjas så snart entreprenören får viktiga leveranser av aggregat osv. Datum då dessa lokaler kommer vara mer eller mindre otillgängliga uppdateras på hemsidan. Entreprenören är lovade att använda samlingslokalen som matsal och omklädning för att vi ska få billigare pris på arbetet i stort.

Cykelförråd, dessa målas närmsta veckorna och är snart redo att användas igen.

Insug lägenhetsventilation, vi har historiskt haft vissa vattenskador kopplat till insugen till lägenhetsaggregaten. Vi kommer därför installera så kallade 'snö-huvar' för att undvika att snö blåser rakt in och tinar ovanför köksskåpen.

Kylrumet kommer uppdateras till en ny anläggning eftersom den gamla är cirka 35 år gammal, fallerar, och är svår att underhålla. Från dags datum ska en eller två till offerter inhämtas för att få något att jämföra mot den offert vi har idag.

Med Vänliga Hälsningar, Styrelsen
 

Protokoll årsstämma

Information från styrelsen, maj, 2023-05-14

Hallå alla! Lite nyheter och uppdateringar.

Städdagen som vi håller årligen blir 23/5 18:00. En mäklare kommer förbi och bjuder på ätbart utanför samlingslokalen.

Årsstämman hålls 29/5 19:00 i föreningens samlingslokal. Så snart årsredovisningen är färdig läggs den upp digitalt på hemsidan, samt möjlighet att få den utskriven från vicevärdskontoret.

*Dammtätningslister till fönster finns inköpt till vicevärdskontoret. Om ni upplever kallras eller andra problem i anslutning till fönster så kan det hjälpa att byta listen mellan fönstret och den ytte aluminiumramen.

Fritidskommité om ni gillar att anordna små eller stora lokala evenemang inom föreningen, anmäl er till fritidskommitén. Tidigare år när vi hade en kommité så anordnades pubkvällar, badresor, kräftskivor med mera. Fantasin sätter gränsen!

*Ta ut cyklar mm ur cykelförråden innan 31/5 - Det är nu klargjort hur vi får, och även tänkt gå tillväga för att till och börja med rensa ur och sedan renovera cykelförråden. Märk upp cyklar, barnvagnar, sparkar, ja allt ni äger som står i cykelförråden.
Namn och adress ska stå på en lapp på tillhörigheten. Ta ut allt och ställ i eget förråd, under cykelskjul, eller annat bra ställe. *31/5 kommer vi byta lås på dörrarna för att sedan binda om golven och måla med mera. De som står kvar kommer att flyttas till ett garage och kan bli svårtillgängliga. De som saknar lappar kommer under en tid ställas i ett av våra garage tills vi lämnar dem till polisen som hittegods. Vi följer HSBs regler för hur vi får utföra detta.
https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/rensning-av-cykelforrad---det-har-galler/

**Rättelse av Avarns larmnummer: 010-222 32 94 Vi hade tidigare fått fel nummer av vår kontakt på Avarn.

Vad gör styrelsen i övrigt?
V
i har med hjälp av HSB fått in anbud på underhållsbyte av hustaken, som ligger i underhållsplanen från 2025. Vi har valt att gå vidare med en av anbudsgivarna. Mer info kommer.
Försöker få in förslag på sol-elsanläggningar på våra 3 elabbonemang för att avlasta fastighetsförbrukningen under vår-sommar-höst.
Tittat på samfällighetsel, vilket inte visade sig vara ekonomiskt försvarbart.
Fortsatt undersökning och anbudsförfrågningar elbilsladdning. Svårt att hitta en framtidssäker lösning som är ekonomiskt hållbar.
Anbudsförfrågning för ventilationsåtgärder samlingslokal, bastu, gästrum, tvättstuga. Ventilationsaggregatet som levererar luft till samlingslokalen och aggregatet till gästlägenheten har båda gjort sitt. Värmeväxlande aggregat är efterfrågade. Anbuden utvärderas i juni.
Utformning av anbudsförfrågan för åtgärd av vår växlighet, som eftersatts sedan föreningen valde bort den tjänsten från områdesskötsel. Förra hösten besiktades växligheten av en trädgårdsmästare som gav förslag till åtgärder. Åtgärderna ska anpassas till ett förfrågningsunderlag som ger oss rätt kvalitet och en säker slutkostnad. Förhoppningsvis kan vi hitta en entreprenör som kan utföra allt till en rimlig peng under hösten och kommande vår.

//Styrelsen
 

Information från styrelsen, april 2023-04-20 (*uppdaterad 2023-04-26,**-05-02)

Hallå alla! Lite nyheter och uppdateringar.

Städdagen som vi håller årligen blir 23/5 18:00. En mäklare kommer förbi och bjuder på ätbart utanför samlingslokalen.

Tätningslister till fönster finns inköpt till vicevärdskontoret. Om ni upplever kallras eller andra problem i anslutning till fönster så kan det hjälpa rätt mycket att byta till fräscha tätningslister.

Årsstämman hålls 29/5 19:00 i föreningens samlingslokal. Så snart årsredovisningen är färdig läggs den upp digitalt på hemsidan, samt möjlighet att få den utskriven från vicevärdskontoret.

Fritidskommité om ni gillar att anordna små eller stora lokala evenemang inom föreningen, anmäl er till fritidskommitén. Tidigare år när vi hade en kommité så anordnades pubkvällar, badresor, kräftskivor med mera. Fantasin sätter gränsen!

Avgift uppställning husvagn husbil släpvagn - Styrelsen har beslutat att avgiftsbelägga uppställning av husbilar, husvagnar, och släpvagnar. För att finansiera de årliga underhållsåtergärderna som dessa medför. 500kr per år för släpvagnar och 500kr per säsong för husvagnar och husbilar. P-kortet hämtas från vicevärdskontoret, och avgiften läggs på nästa medlemsavi.
Kommande vinter ska parkeringen för stora fordon slippa bli snöupplag så långt som möjligt. En annan yta i närheten blir avsedd för snö. P-kortet innebär att Avarn inte lägger böter på avsedda fordon som står inom området. Den som har ett P-kort har rätt att stå och förbereda sitt fordon så länge det finns plats, och så snart snön smält bort. Om husvagnsparkeringen inte har smält fram så föreslår styrelsen att gästparkeringarna närmast cementvägen används. Förutsättningarna för att det här ska fungera bra är att våra begränsade antal parkeringar används med god sed, d.v.s. att fordonen parkeras under en begränsad tid under vår, sommar, eller höst. Att alla som har ett kort får plats och får möjlighet att använda ytan. Släpvagnarna står likt tidigare bakom ena garagelängan året runt.

*Lappa cyklar mm i cykelförråden innan 31/5 - Det är nu klargjort hur vi får, och även tänkt gå tillväga för att till och börja med rensa ur och sedan renovera cykelförråden. Märk upp cyklar, barnvagnar, sparkar, ja allt ni äger som står i cykelförråden.
Namn och adress ska stå på en lapp på tillhörigheten. Ta ut allt och ställ i eget förråd, under cykelskjul, eller annat bra ställe. *31/5 kommer vi byta lås på dörrarna för att sedan binda om golven och måla med mera. De som står kvar kommer att flyttas till ett garage och kan bli svårtillgängliga. De som saknar lappar kommer under en tid ställas i ett av våra garage tills vi lämnar dem till polisen som hittegods. Vi följer HSBs regler för hur vi får utföra detta.
https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/rensning-av-cykelforrad---det-har-galler/

**Rättelse av Avarns larmnummer: 010-222 32 94 Vi hade tidigare fått fel nummer av vår kontakt på Avarn.

//Styrelsen
 

Information från styrelsen, februari 2023-02-26

Ventilation - De flesta har nu fått sina ventilationsaggregat servade. De som inte släppt in servicefolket blir kontaktade igen, och får stå för tillkommande kostnader själva. Nyckeln ska sitta i tuben. Annat är stadgebrott eftersom det hindrar underhåll av fastigheten.

Nyckeltuber - Samhall har smörjt upp eller bytt de nyckeltuber som kärvade vid service av ventilation.

Motioner - Som vanligt med motioner vill vi att de skickas till styrelsen via epost eller brevlådan utanför vicevärdskontoret. Sista inlämningsdag är 2023-03-07.

//Styrelsen
 

Information från styrelsen, januari. 2023-01-11

Avarn är nu vår leverantör för parkeringsövervakning och trygghetsjour. De har larmnummer 010-222 29 62 numret återfinns under menyn felanmälan.

Takrenovering är under förprojektering. Styrelsens önskan är att HSB ombesörjer en takrenovering år 2024 i samordnad upphandling. För att vi ska kunna få så bra prisbild som möjligt behöver projektledarna titta under taket hur det ser ut.
Om ni har vindslucka, anmäl er till inspektionsrundan med er adress, cirka 25:e januari. Skicka till brfkrukanersboda@gmail.com nyckeln ska som vanligt finnas på plats i tuben.

Elbilsladdning - En enkät kommer i brevlådan inom kort.

Ventilation - Vissa upplever fukt och frost på insidan av fönster. Den rekommenderade inställningen på ventilationsaggregatet i köket (Köksfläkten) är steg 2 för dagligt bruk. Steg 3 när man duschar. Steg 1 om man ska vara borta en längre period.

Skottning av tak - Vissa tak som är mer utsatta för stora mängder drivsnö kommer skottas inom kort.
 

Information från styrelsen, december. 2022-12-15 (Uppdaterad 2022-12-20)

Hej alla!

Avgifter. Med kommander års investeringar, renoveringsbehov, och ökade driftkostander har styrelsen beslutat en höjning med 4% på avgiften. Löpande skötsel och taxebundna avgifter har ökat, medan våra lånekostnader förblir oförändrade. Det är troligen ingen nyhet idag att energi i alla former har blivit dyrare. Däribland el och snöröjning (diesel). VAKIN/UMEVA höjer sina avgifter med upp till 30%. Rörande fjärrvärmen har vi bett projektledaren från HSB ta fram relevant statistik för hur energientreprenaden har presterat, och vilka ytterligare förutsättningar vi har att förhandla om bra fjärrvärmepris.
Föreningen har fortsatt god ekonomi, så den ökning som beslutades gör att det blir ett ytterst litet överskott i kassan vid bokslut. I övrigt har vi gott kassaflöde, vilket betyder att behov av små, relativt dyra, kortfristiga lån inte behövs för mindre reparations- och underhållsåtgärder.
Avgiften höjs alltså med 4%. Parkeringar höjs med 10kr. Garage höjs med 25kr. Vi sitter lugnt i båten.

Vicevärdskontoret stängt 20/12 - 10/1

Ventilation. Styrelsen har varit i kontakt med GVAB om återkommande problem med ventilationsaggregaten vi har köpt. GVAB driver ärendet mot tillverkaren då vi anser att de reparationskostnader som uppstår bör belasta tillverkaren.

Samhalls felanmälan har nytt nummer. 072-2007806

Fastighetsjour. Vi har bytt leverantör av parkeringskontroll och fastighetsjour till Avarn. Detta börjar gälla efter nyår. Vi hoppas det är ett bra val och att de är bättre än securitas på att leverera tjänsten. Hemsidan uppdateras med nytt telefonnr när det blir aktuellt. Alltså 2023-01-01.

Gästrum i hus K.* Ytskikten är renoverade. Det återstår att åtgärda ventilationen så att den går tyst, och att det enkelt går att styra från rummet, sedan köpa in möbler osv. Så snart allt är i ordning ska vi titta på möjlighet att boka detta på hemsidan, för att sedan hämta ut nyckel från vicevärdskontoret.

Bokning av lokaler. För att göra bokning av gästrum och gym ska vi titta på möjlighet att göra det digitalt via Vision, samma system som till exempel tvättstuga. Lokalerna kommer fortsatt endast låsas upp med nycklar.

Cykelrensning. Curth Brännström, vicevärden, har fått förtroendet att rodda i rensning av cykelrum framöver. Han läser på och planerar för hur det sker på bästa sätt inom ramen för alla gällande regler.

Laddning av elbilar. Vi utforskar fortsatt möjlighet till laddning av elbilar via tankstation(snabbladdning) eller att uppgradera vissa parkeringsplatser till slö laddning. HSBs projektledarteam hjälper oss med förprojektering. Det kräver ombyggnation av viss mark och till stor del hur elektriciteten matas till parkeringarna eller tankstationerna. Även undersökning av hur solcellspaneler kan hjälpa till att försörja dessa. Umeå Energi måste också tillfrågas om de har kapacitet att leverera mer ström till vår fastighet. Alla dessa frågetecken bör rätas ut i förprojekteringen. En enkät kommer skickas ut, för att fråga hur stort intresse, och framförallt behov som finns i föreningen. Det tekniska som vi söker med ljus och lykta ska vara framtidssäkert.

Tak. HSBs projektledare har bjudit in oss att vara med på en gemensam upphandling med andra föreningar inför takrenovering. Takrenovering finns i underhållsplanen för 2025 och framåt, så vi har beslutat att vara med på denna med preliminär byggstart 2024. Det gäller alla bostadshus exklusive det som redan är renoverat. Vi har även bett om förprojektering av en solcellsanläggning på hus K, som har bäst förutsättning att leverera mycket el. Sedan undersökning hur den elen kan nyttjas bäst för lägre kostnader i fastigheten.

Hemsidan. Har fått en chattfunktion, och den är även uppdaterad till säker anslutning (HTTPS).

Bredband.** Bredband2 har undersökt vår användning av fiberanslutningen. Idag använder vi cirka 25 till 50% av anslutningen, med 1 topp om 80% i år. Det finns fortsatt gott om utrymme för all användning av streamingtjänster med mera.

Som avslutning önskar jag alla en mycket god jul och gott nytt år!

*Uppdatering 2022-12-16
**Uppdatering 2022-12-20

Slutligen, god jul och gott nytt år från styrelsen!
 

Information från styrelsen, oktober. 2022-10-27

Ny styrelsemedlem är sekreterare Dan Bergsten, Kärnvägen 169. Han är en välkommen engagerad person som kommer bidra positivt till föreningens välmående. Han har hittills varit drivande i upprustning av gymmet. Om ni inte varit dit på ett tag så ta gärna en sväng dit.

Cykelförråd styrelsen planerar att förbättra ytskikten i cykelförråden bl.a. och en första åtgärd är att rensa ut de cyklar och barnvagnar som saknar ägare. Märk upp era cyklar och barnvagnar med namn och adress. Fysiska utskick kommer framöver.

Fritidskommitté välkomnas. Kontakta någon i valberedningen, vicevärd, eller styrelsen om ni är intresserade. Uppdraget handlar om att främja trivsel och sammanhållning i föreningen.

Inre åtgärder som uppmärksammat har vi rensat ut gamla möbler och diverse annat "bra ha" till exempel föreningens webbserver som inte använts sedan cirka 2005. Målet med det är att förbereda utrymmen för mindre eller större underhållsåtgärder.
Gymmet har fått ny utrustning. Bastun har renoverats. Gästrummet börjar nå mållinjen.

Yttre åtgärder. Växtligheten och grönytor har besiktats i juli. Knappt 50 större eller mindre åtgärdspunkter noterades. Anläggningen är eftersatt och vi arbetar nu på en handlingsplan för åtgärder. De lättare åtgärderna såsom fällning av träd, slyröjning, och att hålla borta lupiner är påbörjat. Arbete för att ta fram underlag, som går att begära jämförbara offerter från, pågår. En av ytorna som uppskattas för dyr att rehabilitera är mellan Kärnvägen 5 och 9. Trädgårdsmästaren föreslog att gräver bort och gör om ytan helt. Förslag välkomnas per e-post eller i föreningens brevlåda.

Övrig info
Vi fick ett tips om att Åbacka Persienngrupp kan hjälpa till med åtgärder på våra persienner, om så behövs.
Högst upp på denna sida kommer framöver ett kommentarsfält finnas. Det kan ha likande funktion som Facebookgruppen.
 

Information från styrelsen, maj. 2022-05-19

Städdag NY DAG med fika planeras 24/5 18:00. Det bjuds på fika under kvällen. Vi samlas utanför samlingslokalen vid grillplatsen.

Garage ska servas 30/5. Då behöver serviceteknikern komma åt motorn som är ovanför där man vanligtvis parkerar bilen. Det Lämpligt att parkera bilen annanstans under dagen om man är hemma. Annars kan inte teknikern göra service.

Slutgiltig sopning av grus sker i månadsskiftet maj-juni

Årsredovisningen finns här till höger att hämta ner och läsa. 10st fysiska kopior ska finnas på vicevärdskontoret från 2022-05-24

Föreningens avloppsledningar är spolade och filmade. Generellt är skicket bra. Plastledningar i mark, väggar, och golv ser bra ut, men gjutjärnsledningar inomhus är i sämre skick. Fortsättning följer.
 

Information från styrelsen, april. 2022-04-23

Hallå! Nu välkomnar vi våren och allt som följer! Långa, soliga dagar, grillen, och långa turer på motorcykeln för min del!

Har varit i kontakt med Albin Strömberg på HSB om värmen. Det är de stora svängningarna i temperatur utomhus gör att systemet har svårt att anpassa sig. +20°C (i solen) på dagen och 0°C på natten. Han ska hålla koll på det. Meddela som sagt till Albin om ni har ständigt kallt hela dygnet. Målet är som tidigare informerat 22°C.
Telefon: 010 – 303 21 03                  E-post: albin.stromberg@hsb.se

Sopning av gångvägar och parkeringar är bokat till 2:a maj så sopa ut från plattytor, garage, och parkeringar innan dess för att bli av med sandningsgruset.

Städdag med fika planeras 24/5 18:00, Curth har tagit på sig att bjuda in en mäklare som kan bjuda på fika eller hamburgare. Vi samlas utanför samlingslokalen vid grillplatsen.

Årsstämman planeras 1:a juni, 19:00 i samlingslokalen. Årsredovisningen med förvaltningsberättelsen kommer finnas att tillgå online, och för dom som vill ha den i handen kommer 10st exemplar finnas att låna hem från Vicevärdskontoret från cirka mitten på maj, när vi fått dem levererade.

Med Vänlig Hälsning, Rickard Drugge

 

Information från styrelsen, mars. 2022-03-20

Hej alla! Här kommer info om vad som händer inom styrelsen och vad vi hör från medlemmar.

Styrelsen har mottagit ett antal motioner under året, och senast i februari. Vi undersöker fortsatt hur vi bäst ska hantera de som inkom senast. Revisorerna tittar på föreningens dokumentation från 2021 nu under våren. Så i maj ska vi kunna skicka ut en kallelse med information av var man kan hitta årsredovisningen. Vi skickar kallelse till fysisk stämma i föreningslokalen via vanliga brev inom lämplig tid. Årsredovisningen tillhandahålls digitalt samt några fysiska exemplar i vicevärdsexpeditionen. Årsstämman planeras preliminärt 1:a juni.

Efter förslag från en nyinflyttad medlem har gymmet har fått en ny utrustning, en så kallad chin-bar i taket som man kan hänga från och göra diverse övningar.
Rivning och renovering av bastun börjar 25/3.
Swoosh har utfört all spolning inomhus, och kommer avsluta med spolning av ledningar i mark senare under våren. Efter den omgången ska vi ha en genomgång med Swoosh där de visar ledningarnas skick och förslag på åtgärder.

Under vintern när det var som mest snö kom ett utskick där det bland annat stod lite om djurhållning och upplockning av bajs. Jag fick återkoppling från det utskicket att vi endast kan ställa höga krav på hundägare. Ordningsregler för hund och katt är uppdaterad 2022-03-05 för att bättre reflektera gällande lagpraxis. Kattägare får släppa sina katter fritt, och för föreningens allmänna trivsel rekommenderas att katter så gott det går gör sina avföringsbehov hemma eller under uppsikt. Vem vill trampa på bajs som sen dras in i huset till exempel? Alla vi förstår att ingen egentligen vill trampa i bajs.

Mikael från Samhall har påpekat att vissa garageportar flera gånger måste lagas på grund av handhavandefel. De kommer från och med nu debitera extra för de reparationerna, då det inte står i avtalet med Samhall. De avgifterna och andra avgifter kommer läggas på aviseringen från HSB. Till exempel extra kostnader som uppstår på grund av upprepade stadgebrott enligt stadgarna §39 (läs gärna §30-39 för kontext). Även avgifter för extra handsändare till garage, onödigt många borttappade taggar. Förenklat har föreningen ett ansvar mot medlemmarna och fastigheten. De som uppenbart väljer att slösa föreningens resurser ska rimligen inte få konsekvenserna finansierade av resterande medlemmar.

En till observation som kom till styrelsen är fordons hastighet på området. Föreningens område ska anses vara ett gångfartsområde där rikthastigheten är 4-8km/h. Alla fordon ska hinna stanna direkt om ett barn eller djur springer ut på vägen eller gångvägen på området. Styrelsen föreslår att förtydliga det genom att sätta upp skyltar för gångfartsområde.

Det händer förstås mer, med korta eller långa ledtider, men det skulle bli långdraget att skriva in allt här. Tillsvidare får vi njuta av den sköna vårsolen!

Med Vänlig Hälsning, Rickard Drugge

 

Information från styrelsen, januari. 2022-01-16

God fortsättning! Här kommer info från senaste styrelsemöten, december och januari.

Det är dags för att skicka in motioner inför årets stämma. Er motion ska finnas i Krukans brevlåda utanför vicevärdsexpeditionen eller e-brevlåda brfkrukanersboda@gmail.com senast 28/2. Använd gärna mallen som finns länkad här.

Energientreprenaden är färdig med enstaka besiktningsanmärkningar som åtgärdas denna vecka. Utvärderingsperioden börjar nu. Därmed är det också dags att lämna tillbaka alla tillfälliga hänglås till Vicevärdskontoret. Lämna det gärna så Curth kan checka av det.

Swoosh har anlitats för att spola rent och inventera skicket på avloppen i hela fastigheten. Alla har fått ett infobrev med startdatum 2022-01-31. Det kommer ytterligare info från Swoosh när de planerar utföra arbetet i respektive lägenhet. Det här arbetet är kritiskt i och med att vi under VVS-entreprenaden upptäckt flertalet skador på avloppsstammarna, då de börjar närma sig slutet av sin livslängd, och skicket måste kartläggas. Swoosh gör riskbedömningar och utför åtgärder med hänsyn till smittspridning när de utför arbetet. Swoosh meddelar om en kontaktperson i sitt aviseringsbrev. Den personen går att ringa för att ha dialog om särskilda omständigheter i hushållet.

Pingisrummet har blivit vaktmästarens rastrum. En gästlägenhet tar form i källaren i hus K, rummet blir åtkomligt från trapphuset intill samlingslokalen. Planen är att vi ska kunna boka gästlägenheten med Vicevärden till en början. Information fortlöper.

Vi planerar för att ändra frekvensen för rengöring i soprummen, då de ibland upplevts lukta mycket illa.

Vår ledamot hos HSB, Dorotea undrar om någon är intresserad av att måla upp ett antal kvastar, ca 10st. De är tänkta att bli välkomstgåvor till nya medlemmar, och kvastarna ska höra till lägenheterna. Hör av er om ni vill ta er an det som pyssel.

Sist men inte minst, så vill vi uppmana alla medlemmar att läsa genom “Vem ska underhålla bostadsrätten”, kolla runt i ert hem efter fukt, dragiga fönster, eller andra fel som kan finnas på fastigheten. Kolla bakom möbler eller i utrymmen ni sällan vistas i. Vi är ofta sen på bollen med problem som kan ha uppstått för länge sedan, vilket får konsekvenser, bland annat att det kan bli svårare och dyrare att åtgärda.

Vänliga Hälsningar, Rickard Drugge

 

Uppdaterad info om energibesparande arbeten. (uppdaterad 2021-12-13)

Hej! Har uppdaterat mig med Albin från HSB. Det som återstår, och berör oss medlemmar är vissa förråd som släpat efter. De stora husen (151-121, 87-57, 269-239) kan behöva stängas av i korta perioder för byte av ventiler i förråden. Olika stora ingrepp.
Vi tittar även på eventuell slutbesiktning nu före jul, 20:e december 09:00-14:00. Anmäl er till Albin om ni vill att vi besiktar hemma hos er. 1 lägenhet per hus minimum.
Telefon: 010 – 303 21 03
E-post: albin.stromberg@hsb.se

Vänliga Hälsningar, Rickard Drugge

 

Information från styrelsen, november. 2021-11-11

Hej igen. Varma och kalla dagar avlöser varandra när vi närmar oss vintern. Det är ett perfekt recept för halka, så tveka inte att sanda och grusa plattraderna, och gå försiktigt! Råkade själv ut för en oväntad akrobatisk övning i veckan så blev påmind att man inte kan vara nog försiktig de här dagarna.

Johanssons Rör jobbar på tillsvidare, och preliminärt är arbetena färdiga i början av december. Mer info i rubriker nedan.

Luftkvalitén i samlingslokalen och bastun har varit i det sämre laget, så arbeten med att åtgärda det pågår. Likaså är kylrummets kylaggregat åtgärdat, då det förde en herrans massa oväsen. Takstolen i hus 101-119 är reparerad.

Vi har hört att en del har problem med att öppna soprummen. Kontakta vicevärden, Curth per telefon, på vicevärdstimmen, eller klicka på "Kontakta Krukan" för att kvittera ut de nyare taggarna som är vita. De äldre, svartfärgade taggarna klarar inte alltid att uppdateras för att öppna soprummen.

Vissa har kanske märkt att det hänger en områdeskarta på varje anslagstavla nu, för att enklare vägleda vilsna, inklusive räddningstjänsten. På den områdeskartan finns en hjärtstartare utritad vid vicevärdskontoret. Den installeras snart.

Nästa år planerar vi för en del jobb. De gemensamma utrymmena behöver fräschas upp, däribland cykelförråden. Planen är att göra en rensning av cykelrummen vid vårkanten, så cyklar som har boende medlemar får plats, och det blir enklare att renovera lokalerna. Vi har även påbörjat flytt av vaktmästarens rastrum, så det rummet kan göras om till en gäststuga, eller gästlägenhet. Vi har också tagit in en offert från Swoosh at spola rent alla avlopp, och samtidigt inventera skicket på fastighetens avlopp. Samhall ska göra mer löpande underhåll av grönytorna, samt att vi satt av lite pengar till att göra större åtgärder.

Angående utemiljön i föreningen så har vi öppnat en e-postadress: brf.krukan.ute@gmail.com om ni har önskemål eller förslag för framtida planteringar, eller sådant som behöver några gröna tummar, så kan ni diskutera och förfina dem med Roger Gunnarsson, som har koll i den inkorgen. Tanken är att lyfta fram förslag som lätt kan verkställas kommande gröna säsong. Finns andra, icke gröna saker som behöver lagas eller förbättras, klicka på "Kontakta Krukan".

Till sist så höll vi även budgetmöte i tisdags, där vi beslutade om avgiften. Föreningen har en stabil ekonomi likt tidigare år, och behov av lån för underhållet finns inte. Årsavgiften höjs 2%, parkering 10kr till 235, och garage 25kr till 450kr. Vi ser en liten risk till högre utgifter kommande år, och har flera stora underhåll på underhållsplanen som behöver göras inom 10 år, såsom takbyte och stambyte, inklusive investeringar i solceller och möjligtvis laddstolpar eller laddstationer. En personlig tanke är att en enkät kan vara på sin plats för de sistnämnda investeringarna.

Vänliga Hälsningar, Rickard Drugge

 

Bra att tänka på vid energibesparande åtgärder (uppdaterad 2021-11-17)

 • Inlägget längre ner på sidan uppdateras eftersom vi får mer information om de energibesparande återgärderna.
 • Hämta hänglås från vicevärdskontoret och häng upp vid ert förråd. Det är väldigt aktuellt dessa veckor. v43-v45
 • Datum meddelas i er fysiska brevlåda, samt på hemsidan. Förbered med att tappa upp mycket vatten i förväg.
 • Tubnyckeln måste sitta i dörren, alltid. Lånade hänglås på förrådsdörren.
 • Husdjur måste stängas in under tiden Johanssons rör arbetar med byte av kulvertventiler, eftersom de måste ha ytterdörren på glänt under arbetets gång. Gäller endast där de kommer arbeta. Berörda meddelas separat.
 • Tvättstugan går inte att använda under totalavstängningar, samt lokal avstängning av huset med tvättstuga.
 • Alla vattenkranar i bostäderna bör stängas innan ni åker hemifrån för att inte få vattenskador när vattnet slås på igen.
 • Om ni missat att tappa upp vatten vid avstängning av endast er huskropp: De stora husen har alla en toalett i källaren där det går att hämta vatten. Kv 57-87 förrådskorridor, Kv 121-151 föreningslokal, Kv 239-269 förrådskorridor. Trädgårdsutkastare baksidan av garagelängan närmast Kv 269, nyckel för utkastare finns. Länk till områdeskarta
 • Om Johanssons Rör meddelat att de behöver arbeta hemma hos er. Meddela dem om det finns ett hemlarm.
 • Om någon behöver hjälp att flytta saker i sitt förråd p.g.a. rörelsehinder eller likande, fråga gärna en granne, eller skriv i Facebookgruppen om frivilliga muskler :)

Uppdaterad 2021-11-01
Information om energibesparande åtgärder

Allmänt - Arbeten i förråden pågår, med injustering näst på tur. Framöver blir det korta besök för att justera alla radiatorer och montera termostater. Håll koll i er fysiska brevlåda för detaljerad information.

Förråd - Johanssons behöver komma in i alla förråd med ventiler och element. För att göra det möjligt, och smidigt för alla, så ber vi alla boende att kolla sina förråd. Om ni hittar element, och eller ventiler så kontakta Vicevärd Curth vid vicevärdsexpeditionen på tisdagar 18-19, eller ring 070-823 42 66. Kodlås finns att låna ut från Vicevärdsexpeditionen. Alla kan då byta ut sina vanliga lås med kodlås tills arbetena är utförda. Om låsen inte byts ut på detta sätt så måste medlemmen ta kontakt med Albin 010–3032103, byggledaren, för att komma överens om tillträde till förrådet.

Brf Krukan har tillsammans med HSB Norr upphandlat Johanssons Rör att genomföra energibesparande åtgärder vilket bl a innebär att alla radiatorventiler i samtliga lägenheter kommer att bytas ut. Åtgärderna pågår från 2021-08-23.


VIKTIGT: Se till att följa instruktionerna i informationsbreven samt hänga nyckel i låstuben för att hjälpa till i detta arbete för föreningens välmående och ekonomi.

Vänliga hälsningar, Rickard Drugge

 

Information från styrelsen, september. 2021-09-16

Hej alla! Lite allmän info från senaste styrelsemötet med mera.
 • Arbete med att göra hemsidan mer lättläst och tydlig pågår. Idag upptäckte jag att fliken "kontakt" inte fick plats på menyn i några dagar. Nu är den återställd.
 • HSB och Johanssons Rör uppdaterar hela tiden föreningen med de arbeten som ligger närmast i tid, samt tidplan. Håll koll på anslagstavlorna, hemsidan, och er brevlåda.
 • Arbetsgruppen för utemiljö är fortsatt aktuell. Roger Gunnarsson, Kv 85 är sammankallande. Alla är välkomna med förslag som Roger och arbetsgruppen kommer att diskutera och framföra som konkreta förslag till styrelsen. Om ni är intresserade av att vara delaktiga, skicka gärna ett brev via hemsidan eller ta kontakt med Roger direkt.
 • En trasig takstol på hus 101-119 skall åtgärdas. De som berörs kommer bli kontaktade.
 • Curth, Vicevärden har flaggat för att föreningen har få lediga parkeringar, idag 1 (uppdaterad 2021-10-12). Har ni en parkering som ni inte använder, gå förbi vicevärdsexpeditionen på tisdagar 18:00-19:00 eller klicka på KONTAKT för att skicka ett brev. Läs mer om reglerna för parkering i föreningen. Om det finns ett litet antal lediga parkeringar, så har alla medlemmar möjlighet att åtminstone kunna hyra en parkering med motorvärmarstolpe under de kalla månaderna.
 • Anslagstavlorna på området skall uppdateras med aktuell information.
Vänliga Hälsningar, Rickard Drugge

 

Information från styrelsen: Protokoll årsstämma 2021-06-16 och sommarstängt kontor

2021-06-23

Hej
Här kommer protokoll med bilagor från årets föreningsstämma2021-06-16 avseende verksamhetsår 2020.
Protokollet finns även i fliken Brf/Stadgar, där ni även hittar årsredovisningen.
Vicevärdskontoret kommer INTE att vara bemannat på tisdagar, 18-19 mellan 6/7 och 3/8 d v s åter bemannat tisdag 10 augusti 18 - 19.
Anslag kommer att sättas upp på dörren till kontoret.
 

2021-06-23

information från styrelsen samt Brev från ordföranden

2021-06-08

Hej
Först vill jag inleda med att klargöra en punkt i årsredovisningen sid 3 gällande trädgårdsgrupp: Diana Westbrand har av personliga skäl valt att lämna gruppen, och har ni medlemmar frågor om vår yttre miljö ska dessa inte belastas Diana. Om frågor, idéer m m  använd krukans mailadress så tar styrelsen/vicevärd hand om ärendet.
Information från styrelsemöte 2021-06-08:
Vi har haft det sista styrelsemötet innan årsstämman och vi kan informera om att styrelsen beslutat att inleda samarbete med Johanssons rör gällande energibesparande åtgärder vilket bl a innebär att alla radiatorventiler i samtliga lägenheter kommer att bytas ut.

Brev från ordföranden:
Hoppas alla har tagit del av stämmohandlingarna och jag hoppas verkligen att ni medlemmar gör er röst hörda via poströstningsformuläret. Som ni kanske sett på valberedningens förslag kommer undertecknad att ställa sin plats till förfogande som ordförande/styrelseledamot. Med anledning av det vill jag tacka Krukans medlemmar för det förtroende ni givit mig under årens lopp och samtidigt vill jag önska den blivande ordföranden och styrelse lycka till med de utmaningar som föreningen har framför sig.

Med det sagt vill jag på mina- och styrelsens vägnar önska alla en bra sommar och semester som rådande omständigheter tillåter.
//Peter Nordström


 

2021-05-31

Kallelse Föreningsstämma

Hej Information och Kallesle till Krukans föreningsstämma 2021. Se bifogade filer OBSERVERA att årets stämma kommer att hållas utan fysiskt deltagande i form av poströstning.  

2021-05-10

Information från styrelsen

Information riktad till mäklare: Krav att ange mailadress och mobilnummer i överlåtelsehandlingarna. I samband med överlåtelser av bostadsrätter ställs köparen automatiskt i kö för parkeringsplats/garage. Hyresavtalen är numera digitala och ska signeras digitalt om det är möjligt. Dessutom sker även annan information mestadels via mail eller SMS i stället för pappersutskick.

Uppmaning till medlemmar/bostadsrättshavare att uppdatera sina uppgifter på HSB.norr/mina sidor. Inte minst i dessa tider är det viktigt att kontaktuppgifter, såsom mobilnummer och mailadresser är aktuella. 

Störningar i samlingslokal och bastu: Återigen har det skett störande beteenden i våra gemensamma utrymmen. Tanken med bokningssystem och slopad depositionsavgift var att alla bör förstå och agera efter sunt förnuft och regelverk och därmed ta ansvar för sina handlingar. Fungerar inte det och störningarna fortsätter så måste vi fundera på åtgärder. Vanligt förekommande är att lokalerna nyttjas av ungdomar och bokning sker på föräldrarnas bokningsbricka. OBS att det är den som står på bokningen som är ansvarig. 
Observera även att restriktionerna från FHM skall följas med max åtta (8) personer i ett sällskap. I sista störningen var det betydligt fler än så samlade.


Städningen är det också klagomål på, där måste vi också bli bättre på att ta vårt ansvar.

INSTÄLLD VÅRSTÄDNING: Styrelsen tog på aprilmötet beslut om att i rådande läge inte ha någon gemensam vårstädning. Föreningen kommer på annat sätt se till att vi har fina gröna ytor.

Årsstämma 2021
I och med gällande restriktioner kommer vi att ha en papperstämma med poströstning.
Mer praktisk information kommer senare. 
 


 

2021-03-25

Information från styrelsen

Hej alla medlemmar i Brf Krukan
Jordfelsbrytare kommer nu att installeras i samtliga lägenheter, utan undantag. Därmed verkställer föreningen ett stämmobeslut från 2020.
Arbeter beräknas pågå mellan v13 och v18 och är uppdelat på tre områden, se bifogad information och områdeskarta. respektive område får även "lapp i lådan" närmare start.
Partneravtal med HSB: Föreningen har ingått ett partneravtal med HSB gällande kommande arbeten baserat på den energibesiktning som genomfördes i vinter. Avtalet innebär att HSB genomför upphandlingar samt tar över ansvar för arbetsmiljöavtal e t c. Bl a vet vi om att det förekommer kalla radiatorer i många lägenheter. Byte av samtliga radiatorventiler ligger högt upp på listan och kommer att genomföras. Därför är önskemålet att bostadsrättshavare ger sig till tåls, och inte ber vaktmästare ringa elfirmor som ofta bara byter termostat och luftar radiatorn. Föreningen faktureras runt 2500:- per radiator så bättre att genomföra det ortdentligt en gång för alla, till en lägre kostnad för föreningen och er medlemmar.
Sopsortering: Mången diskussion i FB-gruppen om felsortering, anslagen på väggarna talar ganska klart om var olika saker ska sorteras med både ett JA och Nej. Är man ändå osäker kanske det är bättre att lägga det åt sidan och sen via app eller dator kolla var det ska sorteras och sedan slänga det på rätt ställe. Vakin har en bra sorteringsguide. T ex sökord: "Sopsortering Vakin" då hittar man denna sida: https://vakin.se/tjansterochabonnemang/lamnaavfall/sorteringsguide.4.d4004bb16206d993fcdbe5.html#/
Det blir ändå inte alltid rätt vilket man får acceptera, men styrelsen vädjar till alla att göra sitt bästa för att minka detta problem.
 

2021-02-04

MOTION TILL ÅRSSTÄMMAN ANSLAG

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-02-28.
Anslag kommer även att sättas upp på anslagstavlor.
//Styrelsen/Peter Nordström
 

2021-01-31

Information snöröjning

Takskottning radhus V5, 1 - 5 februari: De lägre taken på baksida av radhusen samt de lägre taken på entresidan (vid behov) kommer att skottas av under veckan. OBS!! Ni som har inbyggda uterum måste själva skotta av dessa, för det ändamålet har föreningen inköpt två stycken takrakor som kan utlånas, kontakta Curth. 
Balkong: Dessa måste skottas av innan det börjar töa, tänk på era grannar som bor under. Droppande vatten som kanske fryser till kan orsaka olyckor. 
Även Istappar och hängande snö från de övre taken kommer att tas bort under veckan.
Önskas mer information kontakta Vicevärd Curth Brännström 070-823 42 66 
MVH
Peter Nordström


 

2021-01-21 Information från Ordföranden

Hej på er i snöyran
När vi nätt och jämt hämtat oss från den första snösmockan så kommer det en till. Självklart skapar det problem för oss alla gällande framkomlighet. Hela området kan ju inte snöröjas på en gång. Första prio är att komma in på parkeringar med fordon, steg 2 gårdarna och steg 3 o 4 är "finliret" och bortforsling av snö. Det innebär att parkeringsrutor tas först i steg 3, innan dess är det på innehavarnas ansvar att snöröja kring sin parkeringsplats eller framför garageport.

Såg ett inlägg i facebooksgruppen om tillåtelse för boende att stå på besöksparkering om man inte kan nyttja sin parkering p g a mycket snö. Regelverket är ändrat så att även boende kan ställa upp sitt fordon på besöksparkering om betalar avgift till parkster. Det kan anses snålt, men beakta att den erlagda avgiften kommer föreningen till godo, vilket är samma sak som att avgiften går tillbaka till medlemmarna. Regelverket under boendeinfo är uppdaterad nu, däremot står det fortfarande fel i den bifogade filen. OBS!! det uppdaterade regelverket göller helår och inte bara i dessa extrema fall

Energibesiktningen som det informerades om i förra informationen är nu genomförd och det konstateras att det finns en hel del att åtgärda gällande injusteringar, termostater, tak och fasader, som grädde på moset har vi dessutom ett läckage i en varmvattenledning i kulvert under mark.
Hur vi går vidare med detta arbete kommer att bestämmas lite längre fram tillsammans med samarbetspartner HSB och Mittel. 

Slutord: Blev varm i Hjärtat över den hjälpsamhet Ni medlemmar visade varandra vid den förra snösmockan, hoppas vi även kan hjälpa behövande denna snösväng.
MVH
Peter Nordström
Ordförande 


 

2020-12-14

Information från styrelsen

Hej, lite kort o gott:

GVAB: Håller på med underhållsarbete, enligt tidigare information. Naturligtvis är det orostider med osäkerhet om smittspridning m m.
Underhållsarbetet ska hur som helst genomföras och därmed måste föreningen kunna komma in i era lägenheter. Jag vill påminna om att boende inte har rätt att neka föreningen tillträde till er lägenhet. Detta gäller inte bara nu utan vid allt underhåll som ligger på föreningens ansvar. 

Energibesiktning:
Kommer att genomföras nu på torsdag 17 december.
Även i detta fall kommer vi att behöva gå in i ett par lägenheter (max fem st slumpvis utvalda).
Läs mer nedan i informationen från 2020-07-05 om energiförbrukning. 

Julhälsning från styrelsen i brevlåda:
Kommer denna vecka med den vanliga texten om praktiska detaljer, men nu vill styrelsen
betona lite mjuka värderingar i dessa pandemitider.

med vänlig hälsning
Peter Nordström
ordförande 


 

2020-12-04

Information från styrelsen

HEJ
Lite snabb information från styrelsen:
Gemensamma lokaler städning
Ordföranden har haft ett möte (idag 4/12) med Samhall gällande städning våra gemensamma ytor/lokaler.
Enligt avtalet med Samhall ska våra gemensamma toaletter städas 1 ggr/vecka och gemansamma lokaler
Samlingslokal, tvättstuga, bastu, gym ska städas 1 ggr/månad.
Nu kommer frekvensen att utökas till 2 ggr/vecka samt 2 ggr/månad.
Men!!! Fortfarande åligger det ett stort ansvar att boende som nyttjat lokalerna ska städa efter användandet.
Ordföranden flaggade upp att städutrustning i bastun var under all kritik så nytt kommer dit.
Kostnadsökningen för ovanstående beräknas till ca en hundring i månaden och det finns det utrymme för
i dessa Coronatider. 

Ventilation:
Alla har fått lapp i lådan från GVAB vilket skapat funderingar i Krukans FB-grupp.
GVAB avser att byta ut en del i samtliga köksfläktar, denna del ska åtgärda det missljud som förekommit
vid stängning av spjäll. Detta fel har hittats i ett 40-tal fläktar men kommer att bytas ut i samtliga i förebyggande 
syfte. Detta är ett garantiarbete och skapar ingen extrakostnad för de boende.
Extrakostnad blir det för de lägenheter som av en eller annan anledning förhindrar tillträde till lägenhet. Vid förra arbetet som GVAB gjorde var det 
ca 14 lägenheter som förhindrade föreningen att genomföra servicen på ventilationssystemet. För de flesta saknades nyckel i tuben men en del
konstiga anledningar förekom också. M a o är det ca 14 lgh som "vill ha" dålig luftcirkulation i sina lägenheter!!!
Ska man vara hård, är det ett stadgebrott att förhindra föreningen att genomföra det underhåll som ligger på föreningens ansvar, och stadgebrott kan leda till uppsägning av lägenhet.
Inga ursäkter/anledningar kommer att accepteras och extradebitering kommer att belastas innehavare vid nekat tillträde.

Kontrollera även att ni har rätt nyckel i tuben, så var det inte på en del lägenheter.

Soprum:
Hoppas alla "kommit sams" med den nya tag-lösningen till våra kretsloppsrum.
Den största anledningen till att ni inte fick taggen att fungera var att den inte programerades klart, togs bort för tidigt m a o.
Glöm inte att ha ett litet avstånd mellan tag och läsare och tänk på att dörren alltid är i upplåst läge när man ska gå ut, dvs ni behöver
INTE vrida på låsveredet från insidan.


Med detta trevlig helg
Peter Nordström
Ordförande


 

2020-11-19

Information från Styrelsen

Hej Alla medlemmar
Först vill jag be om ursäkt att jag varit usel på att informera tidigare om vad som är på gång i föreningen.
Tag-lösningen till våra kretsloppsrum skulle jag ju naturligtvis skrivit om tidigare.
Anledningen till valet av denna lösning är att det blivit allt mer vanligare att boende flaggar upp att deras nyckel inte fungerar till dörrarna.
Orsaken till det kan vara nötta nycklar eller defekt låscylinder, varje renovering av en låscylinder kostar ca en tusenlapp. En annan anledning
är att vårt låssystem är gammalt och lagret på reservdelar börjar bli tömt.
I skrivandets stund verkar det dock vara problem med taglösning till övre soprummet (91 - 157), men det är felanmält och förhoppningsvis fixas i morgon (läs fredag).
Önskemål har även kommit om en extra tag, vilket vi kommer att ordna på begäran kostnadsfritt. Nya bokningstaggar är beställda och kommer till veckan.
Vi har dubbla lösningar för närvarande och tanken var att bara ha det under en övergångsperiod, men tänker lite nytt och vi kanske behåller både nyckel och tag så länge vi har nuvarande låssystem i övrigt.
Träningslokal
Ni som nyttjar den har kanske redan sett att det finns en närvaro/bokningslista på hatthyllan utanför dörren till gymlokalen.
Tanken med den är att skapa ett regelverk med hänsyn till pandemin, max två personer samtidigt i lokalen, vill man vara ensam så ska man kunna notera det på listan och det måste respekteras.T ex man skriver adressen på den timme man vill träna och lägga till ett "E" om man vill vara ensam i lokalen.
Hygien: ÄNNU mera viktigt att ni torkar av redskapen ordentligt efter användning för att minska risken för kontaktsmitta.
Listan på försök och jag tar gärna emot synpunkter om justeringar eller om den anses onödig.Övrig information från styrelsemöten oktober-november
Ekonomi: Den är stabil och bra, styrelsen har tagit beslut om att extraamortera bort ett lån på 1 MKR under 2021.
Budget för 2021 är godkänd
Avgifter 2021: 
Avgifterna kommer att justeras något under 2021:Avgift för lägenhet justeras med 1%
Garage/parkeringsplats höjs med 25:- till 425:- respektive 225:-
Anledningen till justering är att kompensera beräknade prishöjningarna under 2021.

Ändring av bokning av samlingslokal:
Ett förslag från en medlem föll styrelsen i smaken om att justera bokningsintervallet.
Nytt blir 08-12, 12-16, 16-20, 20-00 samt 00 - 08
I skrivandet stund inte riktigt klart när det blir justerat, men lämpligt kan vara efter trettonhelgen.
Sändare till soprum (portöppning)
Boende tycker det är besvärligt att ta ut skottkärror genom dörren, därför ska en sändare programeras
så man kan öppna porten och ta ut/in skottkärran den vägen. Försvinner sändaren kommer den inte att ersättas. 


Peter Nordström
Ordförande

 

2020-07-05

Information från Styrelsen

Hej alla medlemmar
Först och främst får vi hälsa våra nya medlemmar Elias Forsberg och Rut Larsson (Kv 35) välkomna till vår förening, tar för givet att närmaste grannarna tar väl hand om dom.
Övrig information:
Grovsopor: Beteendet att föreningen ska frakta bort era personliga ägodelar verkar vi inte få bukt med, uppskattningsvis har vi två fulla släp/månad, om ni vill ha det på detta sätt måste vi beakta det i styrelsen vid höstens budget,- o avgiftsdiskussion i höst. Som alltid när ett fåtal agerar felaktigt drabbas vi alla kollektivt.

Farthinder: De kom dit av anledningen av klagomål om för höga hastigheter längs uppfarten närmast Cementvägen. Tidigare år har vi valt fartgupp som begränsat hastigheten, dessa har dock en förmåga att försvinna eller rubbas ur läge så det hjälpte inte så mycket. Nu valde vi istället att sätta ut betonggrisar så man måste köra lite slalom i fartbegränsande syfte. Dock har det kommit in en del besk, och lite arg kritik om denna lösning, för man tror att olycks- o risk för skador på fordon föreligger. Men, man ska naturligtvis i en styrelse lyssna på medlemmarnas synpunkter så vi kommer att göra om detta med fartgupp istället, behållning av en eller två betonghinder längs skogskanten kan inte uteslutas. Vår vicevärd Curth Brännström som fick uppdraget har troligen fått en hel del oförtjänt arg kritik av boende. jag vill betona att undertecknad inte kunde se något fel på denna lösning då avstånden ska vara uppmätta så att även tyngre fordon kan passera. Ordföranden har stor tilltro till Curths bedömning eftersom han har erfarenhet av att framföra större fordon. Synpunkter från renhållningen Vakin, Ragnsells har heller inte inkommit, åtminstone inte till styrelsen.


På gång:
Yttre miljö: Styrelsen genomförde en yttre besiktning 2020-05-26, där ett flertal punkter noterades, m a o är styrelsen väl medveten om att det finns mycket att göra på t ex våra gräsytor, vilka tog mycket stryk i vinter. För att koppla den expertis som finns inom föreningen har en grupp bildats, där styrelseledamot Roger Gunnarsson ingår. Har ni tankar och idéer maila gärna dessa till Krukans mailadress. Uppstart av arbetet (med besiktningsprotokollet som underlag) kommer att starta i höst.

Energiförbrukning: 2020-06-09 deltog undertecknad, vice ordföranden Dan Ringemo samt Vicevärd Curth Brännstöm i ett möte med HSB om en energigenomgång i föreningen. Syfte är att se vilka besparingsmöjligheter det finns samt lägga en grund för senare projekt gällande vår energiförbrukning. 
I denna genomgång kommer alla våra kranar och ventiler ingå (OBS! de kranar och ventiler som finns i gemensamma utrymmen, t ex i källargångar och i förråd, men även i förrådsutrymmen i radhus). Det har konstaterats att p g a åldersförändringar behöver många bytas ut. Detta innebär att föreningen behöver få tillgång till lägenheter och förråd när det blir så dags. Observera då att det är stadgebrott att neka tillträde till lägenhet när det gäller det underhåll som ligger inom föreningens ansvar. Överenskommelse om tidpunkt kan träffas om boende vill vara delaktig. Vi hade vissa problem med den saken när vi bytte ventillation och besiktade radiatorerna.

Nog så
Det är vad jag kommer på just nu, annars är det som vanligt broms i aktivitet under semestermånaderna, för att sen trampa på gasen igen i höst.
Ordföranden ska även jobba på att vara mer aktiv på hemsidan, och informera i ett så tidigt skede som möjligt i olika projekt.
Jag tänker lite så här (personligen): I en förening med ca 230 medlemmar är det mycket troligt att det finns proffessionell kompetens inom de flesta områden. Ofta kommer synpunkter från dessa efter att projekt startats och då kan det i vissa fall vara för sent, eller åtminstone svårt att ta till vara synpunkterna, som ofta är väldigt bra. Tänk om vi kan få in synpunkter i ett tidigt skede, eller kanske adjungera in medlem i gällande projekt????

Med detta vill Styrelsen önska alla en glad och trevlig sommar oasett om man "Hemestrar" eller Semestrar :) Ta väl hand om er och följ,och ha respekt för folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Peter Nordström  
Ordförande 

2020-03-18

Information från styrelsen

Hej
En Pandemi har drabbat vår värld och vår förening har ett ansvar att följa råden och informationen från folkhälsomyndigheten. Tar för givet att alla redan tagit del av information för att hålla sig själva friska samt för att minska smittspridning. Men några råd kan ändå ges:
Allmänna lokaler: Städa extra noga efter er och om det saknas medel eller redskap av någon anledning hoppas vi att ni kan bidra med ert privata rengöringsmedel m m.
Bastun kanske ska undvikas helt eftersom bakterien kan vara ganska "seglivad" och kan överleva i varma och fuktiga miljöer under längre tid. Vi kommer dock inte att begränsa tillgången på våra gemensamma utrymmen.
Självklart ska man undvika nära kontakt med andra om man har symtom likt snuva, hosta m m 
Fler råd finns på denna länk: https://www.krisinformation.se/corona


Information från senaste styrelsemötet 2020-03-10

Besiktning av inre gemensamma lokaler kommer att ske 24 mars

Fasadrenoveringen: Beslut togs att den ska göras om eftersom fel färgval gjorts, detta är ett "backjobb och kommer inte att åsamka föreningen några extrakostnader.

Com Hem: Com Hem kommer att upphöra med analoga sändningar och endast sända digitalt detta var tänkt skulle ske i slutet av maj men är nu framskjutet till efter sommaren p g a Corona, (enligt ny information på Com Hems webbplats (efter mötet). Detta innebär att ni som ser analogt idag måste uppdatera er TV med modell nyare än 2008 eller skaffa Box från Com Hem. Ni som redan tittar digitalt idag behöver inte göra någonting alls. Läs mer på https://www.comhem.se/tv/digitalisering?utm_source=adobe_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=ch_tv_act_edr_f%C3%A4

Tack
Styrelsen


 

2020-02-16

Information från styrelsen

Hej
Motioner till årsstämman: Medlem har gjort mig uppmärksam att vi inte anslagit om motionstiden, detta kommer att sättas upp på anslagstavlorna idag (Söndag)
OBS! Förlängd motionstid till 2020-03-08.
Batterityp till handsändare: Nu har det i det närmaste gått ett år sedan portbytet och det börjar kanske bli dags för batteribyte. Knappbatteri modell 2032 och användarna ombesörjer bytet själv. Tips: Observera bara vilken sida som ska vara uppåt när ni tar ut det gamla.
Halka: Stört omöjlig halkbekämpning i år så ta det försiktigt, använd brodd. 
//Styrelsen
 

2020-02-03

Information från Styrelsen

Hej
Visst är det dags för lite ny information från styrelsen på vår hemsida? Ett tag sedan vi uppdaterade informationen.
Till viss del beror det på att det händer inte så mycket dec - jan, det är mest fokus på att få in allt material till årsredovisningen.
Men lite information kan nog vara på sin plats:
Underhåll: Fasader -Under pågående fasadrenovering med plåtarbeten uppdagades att murningen var bristfällig just under takfoten, vilket
gör att fasadarbetet kan komma att utvidgas, Kommande besiktningar får vara vägledande för framtida beslut.
Yttertak: 2019 besiktigades samtliga yttertak, och det visade sig att samtliga var av god kvalitet med hänsyn taget till ålder.
Mestadels var det punkter av lättare karaktär som behöver fixas till. Om dessa punkter åtgärdas förlänger vi livslängden med ca fem år,
(enl besiktningsman), Detta underhållsarbete ska göras under 2020.
Ytterdörrar: Frågan kom upp i styrelsen om att föreningen skall ta på sig att rikta upp samt täta våra ytterdörrar. En del av oss har lite kalldrag
och det är ju naturligtvis inte optimalt. Föreningen kommer då att ta över delar av underhållsansvaret från innehavaren gällande tätningslister.
Beslut togs att sakkunnig först får kontrollera ett antal dörrar, detta får sedan vara vägledande för kommande beslut.
Parkering på innergårdar: Styrelseledamöter har sett en tendens till ökning av uppställning av fordon under längre tid på ej avsedd parkeringsplats .
Securitas kontrollerar även innergårdar så risk finns att ni får en lapp på rutan om ni står där för länge.
En vädjan från styrelsen är att respektera  föreningens regelverk gällande parkering. Vi kommer inom kort dela ut dessa regler, (i brevlåda),
dels som påminnelse, dels som information till våra nytillkomna medlemmar i föreningen. Regelverket finns även på hemsidan i fliken boendeinfo
MVH
Peter Nordström
Ordförande

PS: Synpunkter har framförts att det varit mycket gammal inaktuell information på vår hemsida, håller fullkomligt med om det, så nu är det rensat DS
:

 

2019-03-15 facebook-grupp för boendesamverkan

Nu finns det en facebook-grupp för vi som bor i BRF Krukan på Östra Ersboda. Klicka på bilden för att komma till gruppen.

Den här gruppen är till för oss som bor i föreningen. Tanken med gruppen är att grannar emellan kunna dela information, byta tjänster, tipsa, be om hjälp, ge bort saker eller vad vi nu kan tänkas behöva den till. Det är inte en kontaktväg till styrelsen för eventuella styrelseärenden och det finns ingen som har ett moderatoransvar för gruppen. Tänk på att hålla god ton och använda sunt förnuft.