Stadgar / Bostadsrättsförening

Att bo i bostadsrätt
 

Boendeform

Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Att köpa en bostadsrätt och därmed bli medlem i en bostadsrättsförening/ekonomisk förening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad på obegränsad tid. Man kan endast skiljas från sin bostadsrätt vid brott mot bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Bostadsrätten innebär ett ansvar och en skyldighet att tillsammans med övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden, som gemensamma utrymmen. Du har goda möjligheter att vara med och påverka ditt boende när det gäller t ex boendemiljö, kostnader och aktiviteter i föreningen.
 

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i föreningens stadgar där du kan inhämta mer ingående information i de bifogade dokumentet Gränsdragningslista. Starkt förenklat gäller dock att du ansvarar för underhållet i din lägenhet medan föreningen svarar för det yttre underhållet av fastigheten (dvs gemensamma utrymmen, gård, fasad mm). Till skillnad från en hyresrätt så har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och bygga om din bostadsrätt. Men det är viktigt att komma ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp i lägenheten. Ta alltid kontakt med styrelsen eller HSB om du är osäker på vad som gäller.
 

Avgift

I en bostadsförening kallas den månatliga utgiften för dig som boende avgift - inte hyra. Som medlem i en bostadsrättsförening betalar du en årsavgift, vilken delas upp och betalas in i förskott månadsvis. Årsavgiften ska täcka föreningens alla kostnader som t ex drift, förvaltning, underhåll, räntor och amorteringar. Avgiftens storlek bestäms en gång per år av styrelsen.
 

Viktigt att hålla lägenheten i gott skick

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som du och dina grannar gemensamt disponerar.
 

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.
 

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.
 

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Ett bra alternativ är att bostadsrättsföreningen kompletterar fastighetsförsäkringen med en gemensam tilläggsförsäkring för alla medlemmar.

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö ni vill ha.