Trivselregler
 

Allmänna utrymmen: bastu, föreningslokal, hobbyrum och träningslokal

Det är viktigt att var och en tar sitt ansvar och plockar undan och städar efter sig. Lämna lokalerna i det skick du själv vill finna dem. Vid varje lokal står skötselföreskrifter. Allmänt gäller att de används dagtid fram till kl 22, därefter skall det vara tyst. För föreningslokalen finns särskilda städ- och ordningsföreskrifter. Det finns också en inventarielista över köksredskap tillhörande föreningslokalen.


Andrahandsuthyrning

Uthyrning av bostadsrätten i andra hand godkänns endast om särskilda skäl föreligger och måste alltid tas upp med styrelsen. Andrahandsuthyrningen beviljas under begränsad tid, vanligen 6 månader och högst 1 år.
 

Bilar i området

För allas trivsel försöker vi minimera biltrafiken i området. Det är OK att vid enstaka tillfällen köra sin bil till sin dörr för att lasta i eller ur men inte att parkera vid dörren eller annan plats som inte är markerad som parkeringsyta. Bilen ska snarast återställas till parkering/garage alt. besöksparkering.
 

Brandsäkerhet

Se till att du har brandvarnare i din lägenhet, kontrollera att de fungerar samt byt batteri vid behov. I källarkorridorer och trapphus ska det hållas fri passage och man får inte ställa föremål i gångarna. Det är enligt lag förbjudet att förvara brandfarliga och explosiva vätskor i källar- och vindsförråd. 


Rökning

Rökning trivselmässiga skäl förbjuden i trapphus och övriga gemensamma utrymmen. Undvik att röka på balkongen om andra balkongdörrar står öppna, då ovälkommen rök lätt letar sig in hos grannen. Skulle du uppleva något som störande eller besvärande, tala först med grannen det gäller. Vid upprepade störningar kan du också föra ärendet vidare till styrelsen som då får agera. Vi uppmanar också alla ta hand om sina fimpar vid rökning utomhus.
 

Vårstädning

Föreningsmedlemmarna brukar träffas vid ett tillfälle varje vår för städning och iordningställande av våra gemensamma utrymmen. Detta är ett bra tillfälle både att träffas och umgås, men gör också att vi kan hålla kostnaderna för skötseln av fastigheterna nere. Välkommen att delta!