Instruktioner för bokning

Boka via Hemsidan:

Logga in med Namn (Ert lägenhetsnummer) och Lösenord (1234). Du kan också få inloggningsuppgifter genom att skicka ett mail till brfkrukanersboda@gmail.com. 

OBS! Lägenhetsnummer är INTE samma som er adress nummer. Använder ni er adress nummer exempelvis Kärnvägen 183 kommer ni inte att komma in i lokalen. Lägenehetsnumret hittar ni på er ytterdörr. Det består av 2 eller 3 siffror. Fråga annars Vicevärden eller skicka ett mail till brfkrukanersboda@gmail.com om ni är osäker.

Boka med mobiltelefon:
För att använda med din Iphone- eller Android-telefon så måste appen för bokning laddas ned först. När denna laddats ned är det enklaste sättet att boka via mobilen
Iphone iOS: https://itunes.apple.com/se/app/electrolux-vision-mobile/id880022671
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrolux.visionmobile&hl=sv

För manuell inloggning i appen är webadressen:  http://217.115.58.22/M5WebBokning/Api/Mobile/VisionMobile.asmx

Detaljerade instruktioner finns i dokumenten nedan: