Förtroendevalda

STYRELSEN
Ordförande:         Dan Bergsten           Kv 169
Vice ordförande:  Dan Ringemo           Kv 97
Sekreterare:        Jonas Carlström       Kv 5
Ledamot:             Ulf Johansson          Kv 13
Suppleant:          Torgny Sjödin           Kv 41
Suppleant:          Rickard Drugge        Kv 149
HSB-Ledamot:    Agneta Andersson
 
VICEVÄRD
Curth Brännström
Telefon dagtid: 070-823 42 66
Öppettiden på vicevärdskontoret (bredvid samlingslokalen) helgfria tisdagar mellan kl. 18:00 - 19:00.

REVISORER
Föreningsvald revisor:                    Viveka Lundin, Mjölkvägen 195 
Föreningsvald revisorssuppleant:   Evariste Kekebes Kv 29
Av HSB vald revisor:                       BoRevision AB

VALBEREDNINGEN
Mikael Stenbom  Kv 45 Sammankallande 
Sören Jonsson    Kv 237
Carina Lillkvist     Kv 207

FRITIDSKOMMITTÉ:
Vilande tillsvidare. Alla är välkomna att anmäla sig till fritidskommitén. Enklaste sättet är att kontakta styrelsen för att få hjälp med era idéer för arrangemang.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och beslutar i en mängd frågor som berör vår gemensamma boendemiljö. Har ni funderingar eller förslag, hör gärna av er till någon av oss. Skicka då e-post till Krukans e-postadress. brfkrukanersboda@gmail.com